Školní družina Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Provoz školní družiny: 6:30 - 17:00

Příchod do ranní družiny: 6:30- 7:30

 

Provoz ranní ŠD začíná v pátek 2.9.2022 od 6,30 – 7,30 – zvonek MOTEJLOVÁ

 

Робота ранкового ŠD починається в п’ятницю, 2 вересня 2022 р., з 6.30 до 7.30 – дзвінок MOTEJLOVÁ

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD

        Provoz a vnitřní režim školní družiny 

 • Provozní doba školní družiny je každý pracovní den, kdy žáci navštěvují školu a je vymezena dobou od 6.30 h do 7.40 h a od 11.45 do 17.00 h.
 • Do ranní družiny přicházejí žáci průběžně, nejpozději však v 7.30h. Příchod do odpolední družiny je možný pouze bezprostředně po skončení vyučování.
 • Odchody žáků ze ŠD:

            Děti vyzvedávejte ze ŠD dle časů uvedených v přihlášce/ zápisním lístku.

            Pokud jde dítě  po obědě ze  ŠD, jsou odchody:

            nejdříve ve 12,30 hod. – pro žáky 1.tř., 2tř. (úterý, čtvrtek, pátek) a 3. tř. (pátek)

                          ve 13,30 hod.pro žáky 2. tř. (pondělí, středa) a 3. tř. (po, út, stř, čtv),

           není možné odvádět děti vychovatelkami v průběhu oběda dříve, než se celé oddělení

           vrátí z jídelny do ŠD (což obvykle nebývá dříve než v uvedené časy).

           Pokud chcete, aby dítě odešlo hned po skončení vyučování, pak nejde do ŠD, oznamte 

           tuto skutečnost přes EŽK jak třídní učitelce, tak i vychovatelce, dítě jde na oběd s třídní

          učitelkou a poté čeká na rodiče na vrátnici školy.

          V době řízené činnost v ŠD ( cca 13 -15 hod.) jsou odchody ve 13,00, 14,00 a 15,00 hod.

          Budete-li potřebovat dítě vyzvednout do 15,00 hod. v jiný čas než dle zápisního lístku,

          je potřeba napsat do 11,00 hod. přes EŽK konkrétní paní vychovatelce a při příchodu

          zvoňte na zvonek se jménem vychovatelky daného oddělení.

         Po 15. hod.  si můžete vyzvedávat děti kdykoliv zazvoněním na zvonek MOTEJLOVÁ

         Od 14 hod. sledujte informační tabuli umístěnou v prostoru vrátnice.

         Pravidla při vyzvedávání dětí:

 • Rodiče se hlásí paní vychovatelkám přes klávesnici/zvonky u hlavního vchodu do mikrofonu a do kamery na klávesnicí.
 • Rodiče vstupují pouze do šaten (nikoli do patra) – čekají na své dítě, kterému pomohou sbalit věci
 • Rodiče mají po celou dobu na ústech ochranné respirátory
 • Rodiče se nepohybují po škole
 • Rodiče se s dětmi nezdržují v prostorách školy víc než je nutné (zákaz dělání úkolů v prostorách školy, ...)
 • Rodiče přicházejí a s dítětem odchází pouze hlavním vchodem (vrátnice), nikoli jinými postranními východy.

Забір дітей з ŠD

 1. Робота та внутрішній режим шкільної групи
 • Режим роботи шкільної групи – кожен робочий день, коли учні відвідують школу, і визначається часом з 6:30 до 7:40 та з 11:45 до 17:00.
 • Учні приходять до ранкової групи постійно, але не пізніше 7.30. Прихід до денного клубу можливий лише одразу після закінчення занять.

 Виїзди учнів з ŠD:

            Забирайте дітей з ŠD відповідно до часу, зазначеного в заявці/реєстраційній картці.

            Якщо дитина залишає початкову школу після обіду, вихідні:

            не раніше 12:30 – для учнів 1 класу, 2 класу. (вівторок, четвер, п’ятниця) та 3 кл (п'ятниця)

                          о 13:30 – для учнів 2 класу (понеділок, середа) та 3 кл (Пн, Вт, Ср, Чт),

           не можна відривати дітей від викладачів під час обіду раніше всього відділення

           повертається з їдальні в СД (що зазвичай відбувається не раніше зазначеного часу).

           Якщо ви хочете, щоб дитина пішла відразу після закінчення уроку, тоді вона не йде в початкову школу, повідомте нам  цей факт через ЕЖК і до класного керівника, і до вихователя, дитина йде обідати з класом вчитель, а потім чекає на батьків біля воріт школи.

          Під час контрольованої діяльності в ŠD (приблизно 13-15 год.) виїзди о 13.00, 14.00 та 15.00 год.

          Якщо вам потрібно забрати дитину до 15 години в інший час, не за реєстраційною карткою,  потрібно написати до 11.00 через ЕЖК конкретному вчителю та по приїзді

 продзвонити дзвінок із прізвищем викладача кафедри.

         Після 15:00 ви можете забрати дітей у будь-який час, подзвонивши в дзвінок ГОТЕЛЮ

         З 14:00 слідкуйте за інформаційним табло, розташованим в районі сторожки.

  Правила збору дітей:

• Батьки повідомляють вчителям через клавіатуру/дзвінки на головному вході в мікрофон і камеру на клавіатурі.

• Батьки заходять лише в роздягальні (не наверх) – вони чекають, поки дитина допоможе зібрати речі

• Батьки постійно надягають на рот захисні респіратори• Батьки не пересуваються по школі

• Батьки не залишаються з дітьми в приміщенні школи більше, ніж це необхідно (заборона виконувати домашні завдання в приміщенні школи, ...)

• Батьки заходять і виходять з дитиною тільки через головний вхід (шлюз), а не через інші бічні виходи.

 

INFORMACE PRO RODIČE 1. a 2. tříd

Všechny děti 1. 9. obdrží ve třídě Přihlášky do ŠD, které rodiče (pokud mají zájem o ŠD) vyplní. Děti ji  odevzdají třídní učitelce nebo paní vychovatelce nejpozději do 8.9.2022.

Děti, které půjdou do ŠD ještě před odevzdáním Přihlášky (např. 1. nebo 2.9.), musí odevzdat paní třídní učitelce  lístek se jménem dítěte, třídou, datem, časem odchodu a podpisem rodičů či zákonné osoby se sdělením, zda odchází sám či v doprovodu – a to každý den.

 

INFORMACE PRO RODIČE 3. tříd

Zájemci o ŠD odevzdají Žádost o přijetí do ŠD (tiskopis na stránkách školy nebo u třídního učitele) nejpozději do čtvrtka 8.9.2022. O přijetí/nepřijetí bude rozhodnuto nejpozději do pondělí 12.9.2022.

Pokud bude žák navštěvovat ŠD v období od 1.9. do 12.9.2022 (ve výjimečných případech), bude odevzdávat každý den lístek s jménem, třídou, datem, časem odchodu a podpisem rodiče či zákonné osoby se sdělením, zda odchází sám či v doprovodu.

 

 

 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ 1-2 класів

1 вересня всі діти отримають в класі Заяву до початкової школи, яку заповнюють батьки (якщо вони зацікавлені в початковій школі). Діти здадуть його своєму класному керівнику чи вчителю не пізніше 8 вересня 2022 року.

Діти, які підуть до початкової школи до подачі заяви (наприклад, 1 або 2 вересня), повинні надати класному керівнику квиток, на якому вказано ім’я дитини, клас, дату, час виходу та підпис батьків або законних представників про те, чи вона їде сам або в допроводу – до кожного дня.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ 3 класів

Ті, хто бажає отримати ŠD, повинні подати заяву на вступ до ŠD (роздруковану на веб-сайті школи або в класного керівника) не пізніше четверга, 8 вересня 2022 року. Рішення про прийняття/неприйняття буде прийнято не пізніше понеділка, 12 вересня 2022 року.

Якщо учень буде відвідувати початкову школу в період з 1.9. до 12.09.2022 (у виняткових випадках) він щодня здаватиме квиток із зазначенням прізвища, класу, дати, часу відправлення та підписом одного з батьків або законного опікуна, в якому буде зазначено, їде він сам чи в супроводі.

 

 

 

ŠD - ROZPIS VYCHOVATELKY šk. rok 2022/23          286 920 533

1.ODD.

1.A + 3.D

ADAMCOVÁ

Iva

Linka 60

PAVILON E /1.p       

2.ODD.

1.B + 3.D

PETEROVÁ

Vlasta               

Linka 39

PAVILON D/1.p

3.ODD.

1.C + 3.D

MOTEJLOVÁ

Kateřina

Linka 63

PAVILON D/1.p

4.ODD.

1.D + 3.C

HRUŠKOVÁ

Kateřina

Linka 61

PAVILON D/1.p

5.ODD.

2.A + 3.B

VÍTKOVÁ

Eva

Linka 34

PAVILON A/přízemí

6.ODD.

2.B +3.C

PROCHÁZKOVÁ

Kristýna

Linka 62

PAVILON D/1.p

7.ODD.

2.C + 3.C

RUMLOVÁ

Lucie

Linka 64

PAVILON D/1.p

8.ODD.

2.D + 3.C

JAKUBŮ

Věra

Linka 37

PAVILON D/1.p

9.ODD.

3.A + 3.B

FÍLOVÁ

Jana

Linka 34

PAVILON A/přízemí

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

Zpět na úvodní rozcestník

 

Školní družina Tupolevova

Školní družina je součástí školy a zajišťuje zájmové vzdělávání dětí, jejich odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Slouží k výchově žáků 1. stupně ZŠ mimo vyučování. Práce ve ŠD je součástí veškeré výchovné činnosti školy, avšak v rámci svého vlastního specifického, výchovného poslání. ŠD svou činností vede žáky k hodnotnému prožívání volného času, a to vhodnou organizací jejich odpočinku a rekreace po vyučování, uspokojováním a rozvíjením jejich zájmové činnost

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

4. 6. Dalibor

Zítra: Dobroslav

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

1097997