Školní družina Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina

Zpět na úvodní rozcestník

Informace pro rodiče 1., 2. a 3. ročníků ohledně snahy školy otevřít ranní družinu.

 

Vážení rodiče,

ve snaze vám pomoci (převážně maminkám – samoživitelkám, s kterými jsem tento týden hovořil) se pokusíme od 15. 4. 202 otevřít ranní družinu, a to za ne zcela standartních podmínek.

 

Jelikož je nutné dodržovat homogenitu tříd, bude ranní družina probíhat následovně:

Děti budou hlídány od 6.30 na pavilonu E jedním pedagogem na patře. Děti budou hned u vchodu (z boku pavilonu E od parkoviště) v pondělí a ve čtvrtek testovány (platí stejné podmínky jako u testování tříd. Přidejte si k příchodu cca 15 – 20 min na testování a vyhodnocení testu), zapsány a vyslány paní vychovatelkou rovnou do svých kmenových tříd, 3. třídy budou na chodbě pavilonu E. Zde se přezují a setrvají až do začátku výuky. Každá paní vychovatelka bude tedy dohlížet na děti z chodby ve svém patře (jeden pedagog na tři třídy). Je to jediná možnost, jak zajistit v této době ranní družinu a zároveň zvládnout i odpolední. Počet pedagogů je opravdu „na hraně“ a jakýkoli výpadek dalšího pedagoga by znamenal ukončení této snahy vyhovět a udržet ranní družinu. Děti do ranní družiny voďte nejpozději do 7:30 hodin.

Je na vás, zda s touto formou ŠD souhlasíte a zároveň apeluji, abyste využívali ranní družinu jen v nejnutnějších případech.

Děkuji za pochopení situace a doufám, že vydržíme v této formě, než se situace zlepší a budeme moci děti zase spojovat po ročnících, nebo radši rovnou chodit normálně do školy.

Ranní družina je určena pro žáky, kteří se zrovna účastní prezenční výuky.

 

Ředitel školy

 

 

PROVOZ ŠD OD 12. 4. 2021 a 19. 4. 2021

Odchody ze ŠD 1. a 2. třídy: ve 13.00, v 15.00, v 16.00 a v 16.40 – 17h.

Své paní vychovatelce sdělte čas odchodu – lísteček. Tento čas je platný každý den až do odvolání. Případné změny řešte s paní vychovatelkou

 Odchody ze ŠD 3. třídy: pondělí až čtvrtek odchod ve 14.00 (nestíhají se dříve naobědvat), v 15.00, v 16.00 a v 16.40 – 17h. V pátek ve 13.00, v 15.00, v 16.00 a v 16.40 – 17h.

 Své paní vychovatelce sdělte čas odchodu – lísteček. Případné změny řešte s paní vychovatelkou.

 

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ NELZE ODCHÁZET V JINÝ NEŽ URČENÝ ČAS. TÝKÁ SE I DĚTÍ, KTERÉ ODCHÁZÍ ZE ŠD SAMY. Škola není schopna z personálních důvodů zajistit dozor dětí při odchodu ze školy (děti se nemohou po škole pohybovat samy,  musí být dodržována homogenita skupin).

 

Ranní družina je do odvolání zrušena.

 

 

Informace k pravidlům platným v ŠD od 1. 9. 2020 v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými k omezení šíření

covid 19

Vzhledem k současné coronavirové situaci vás do odvolání žádáme o dodržování následujících opatření.

Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné pouze v těchto daných časech. Pozor, v jiný čas není možné dítě vyzvednout. Přesný čas odchodů je proto nutné napsat do zápisního lístku.

 

Rodiče čekají před hlavním vchodem, vstup do budovy (včetně šaten) není možný. Děkujeme za pochopení.

Změna prostoru ranní družiny

Z organizačních důvodů je ranní družina dočasně provozována v přízemí budovy školy (pavilon A). Vstup do třídy je ze školního hřiště (od parkoviště, kolem nového pavilonu E). Vchod do třídy bude označen cedulí. Při vstupu do prostoru ranní ŠD je třeba si donést přezůvky.

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd

Všechny děti 1. den obdrží ve třídě zápisové lístky, které doma rodiče (pokud mají o ŠD zájem) vyplní a nejpozději do čtvrtka 3. 9. děti odevzdají zpět ve škole paní třídní učitelce. Děti, které půjdou do ŠD ještě před odevzdáním zápisového lístku (např. 1. 9.),musí paní třídní učitelce odevzdat lísteček se jménem dítěte, třídou, časem odchodu, zda půjde sám nebo s doprovodem, datem a podpisem rodičů.

Informace pro rodiče žáků 3. tříd

Zájemci o ŠD odevzdají Žádosti o přijetí (tiskopis na stránkách školy, školní družina) ve škole do pátku 4. 9. 2020. O přijetí/nepřijetí bude rozhodnuto nejpozději do úterý 8. 9. 2020. V případě, že žák bude navštěvovat ŠD v prvním týdnu, bude vychovatelce odevzdávat lísteček se jménem žáka, třídou, časem odchodu – sám/ v doprovodu, datem a podpisem rodičů.

 

ŠD - ROZPIS VYCHOVATELKY šk. rok 2020/21   tel. číslo 286 92 05 33

1.ODD.

BERÁNKOVÁ      1. A

Linka 39

PAVILON D/ 1.p

2.ODD.

JANKOVIČOVÁ   1. B

Linka 37

PAVILON D/ 2.p

3.ODD.

PRIOROVÁ          1. C

Linka 63

PAVILON D/ 1.p

4.ODD.

PELIKÁNOVÁ      1. D

Linka 61

PAVILON D/ 1.p

5.ODD.

VÍTKOVÁ            2. A

Linka 34

PAVILON A/ přízemí

6.ODD.

JAVŮRKOVÁ       2. B

Linka 62

PAVILON D/ 1.p

7.ODD.

RUMLOVÁ          2. C

Linka 64

PAVILON D/ 1.p

8.ODD.

HRUBÁ              2. D

bude doplněno

PAVILON E/ 1.p

9.ODD.

HRUŠKOVÁ       3. tř.

Linka 34

PAVILON A/ přízemí

 

Školní družina Tupolevova

Školní družina je součástí školy a zajišťuje zájmové vzdělávání dětí, jejich odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Slouží k výchově žáků 1. stupně ZŠ mimo vyučování. Práce ve ŠD je součástí veškeré výchovné činnosti školy, avšak v rámci svého vlastního specifického, výchovného poslání. ŠD svou činností vede žáky k hodnotnému prožívání volného času, a to vhodnou organizací jejich odpočinku a rekreace po vyučování, uspokojováním a rozvíjením jejich zájmové činnosti.

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

912537