Školní družina Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina

 

Vyúčtování školného ve školní družině – platby za leden až červen 2021

Dne 21.7.2021 odešly z účtu školy 7631091/0100 peníze za přeplatky na školném ve školní družině (pokud bylo co vracet). Máte-li k obdrženým částkám jakékoli dotazy, obraťte se prosím na paní Pasiniovou, hospodářku školy –  pasiniova@tupolevka.cz.

Díky uzavření školy bylo požadované školné v ŠD pro jednotlivé třídy a měsíce následující:

 

Třída 1.A , 1.C, 2.A, 2.C

leden - 310,-

únor - 310,-

březen – 0,-

duben – 77,50

květen – 232,50

červen – 310,-

CELKEM - 1.240,-

 

Třída 1.B , 1.D, 2.B, 2.D

leden - 310,-

únor - 310,-

březen – 0,-

duben – 155,-

květen – 232,50

červen – 310,-

CELKEM - 1.317,50

 

Třída 3.A , 3.B

 leden - 0,-

únor - 0,-

březen – 0,-

duben – 77,50

květen – 232,50

červen – 310,-

CELKEM – 620,-

  

Třída 3.C , 3.D

leden - 0,-

únor - 0,-

březen – 0,-

duben – 155,-

květen – 232,50

červen – 310,-

CELKEM – 697,50

 

Zpět na úvodní rozcestník

ŠD 30. 6. 2021

Odchod ze ŠD je v tento den od 8:45 kdykoli, jen od 11:00 - 12:00 budou děti na obědě.

Rodiče čekají před hlavním vchodem, vstup do budovy (včetně šaten) není možný. Děkujeme za pochopení.

 

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd

Všechny děti 1. den obdrží ve třídě zápisové lístky, které doma rodiče (pokud mají o ŠD zájem) vyplní a nejpozději do čtvrtka 3. 9. děti odevzdají zpět ve škole paní třídní učitelce. Děti, které půjdou do ŠD ještě před odevzdáním zápisového lístku (např. 1. 9.),musí paní třídní učitelce odevzdat lísteček se jménem dítěte, třídou, časem odchodu, zda půjde sám nebo s doprovodem, datem a podpisem rodičů.

Informace pro rodiče žáků 3. tříd

Zájemci o ŠD odevzdají Žádosti o přijetí (tiskopis na stránkách školy, školní družina) ve škole do pátku 4. 9. 2020. O přijetí/nepřijetí bude rozhodnuto nejpozději do úterý 8. 9. 2020. V případě, že žák bude navštěvovat ŠD v prvním týdnu, bude vychovatelce odevzdávat lísteček se jménem žáka, třídou, časem odchodu – sám/ v doprovodu, datem a podpisem rodičů.

 

ŠD - ROZPIS VYCHOVATELKY šk. rok 2020/21   tel. číslo 286 92 05 33

1.ODD.

BERÁNKOVÁ      1. A

Linka 39

PAVILON D/ 1.p

2.ODD.

JANKOVIČOVÁ   1. B

Linka 37

PAVILON D/ 2.p

3.ODD.

PRIOROVÁ          1. C

Linka 63

PAVILON D/ 1.p

4.ODD.

PELIKÁNOVÁ      1. D

Linka 61

PAVILON D/ 1.p

5.ODD.

VÍTKOVÁ            2. A

Linka 34

PAVILON A/ přízemí

6.ODD.

JAVŮRKOVÁ       2. B

Linka 62

PAVILON D/ 1.p

7.ODD.

RUMLOVÁ          2. C

Linka 64

PAVILON D/ 1.p

8.ODD.

HRUBÁ              2. D

bude doplněno

PAVILON E/ 1.p

9.ODD.

HRUŠKOVÁ       3. tř.

Linka 34

PAVILON A/ přízemí

 

Školní družina Tupolevova

Školní družina je součástí školy a zajišťuje zájmové vzdělávání dětí, jejich odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Slouží k výchově žáků 1. stupně ZŠ mimo vyučování. Práce ve ŠD je součástí veškeré výchovné činnosti školy, avšak v rámci svého vlastního specifického, výchovného poslání. ŠD svou činností vede žáky k hodnotnému prožívání volného času, a to vhodnou organizací jejich odpočinku a rekreace po vyučování, uspokojováním a rozvíjením jejich zájmové činnost

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

30. 7. Bořivoj

Zítra: Ignác

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

936196