Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Info o škole > Něco o škole

O škole 

Základní škola Tupolevova je jednou ze tří letňanských škol s dlouholetou tradicí. Příjemné klima ve škole, profesionální učitelé, různorodé vyžití v prostorách školy a areálu, to vše vyhovuje našim žákům a jejich rodičům, a proto se k nám rádi hlásí.

Dnes má naše škola kolem 750 žáků a přes sedmdesát pedagogů, pana školníka, paní zástupkyně a pana ředitele.

Zřizovatelem školy je MČ Praha 18 Letňany.

Budova školy je z konce sedmdesátých let a stojí na kraji sídliště Letňany - nejblíže k metru. Má veliký sportovní areál, s běžeckou dráhou s umělým povrchem, fotbalovým hřištěm, školní zahradu a moderním dětským hřištěm uprostřed.

Uvnitř školy je 28 kmenových tříd a dvě počítačové učebny s novou výbavou. Menší třídy slouží k výuce jazyků. Dvě tělocvičny a posilovna jsou prostory pro sportovní vyžití našich žáků. Jídelna má moderní vybavení. Zároveň je ve škole školní družina a pro předškoláky mateřská školka. Zde se naši "mrňousové" seznamují, krom jiných zajímavých věcí, s prostředím školy a jejím řádem a režimem. O to jednodušší je pak pro ně přejít v září ze školky do první třídy - jen přes chodbu. Malé děti si zvykají na velké spolužáky a učí se mít k nim úctu a starší zase pomáhají malým k lehčímu zapojení se do chodu školy.

Volné, přirozené chování s možností co největšího vyžití během pobytu ve škole, na školách v přírodě, lyžařských kurzech a výletech - to je naše motto. Přesto máme jasná pravidla, která respektuje každý žák i učitelský sbor. Na našich stránkách je naleznete pod názvem Školní řád.

Naše škola začala vyučovat podle školního vzdělávacího programu - "Letem světem - tento program je přesně utvořen našimi pedagogy na míru potřebám naší školy - našim žákům. Chceme nenásilnou formou výchovně působit na naše žáky a předávat jim vědomosti ve stejné kvalitě jako doposud.

Při zhlédnutí našich stránek věnujte pozornost "fotografiím" a "prezentaci školy". Vše, co je zde napsáno, je možné zhlédnout na obrázcích v jednotlivých sekcích.

Máte-li zájem se k nám podívat, naše dveře jsou pro vás otevřené! Zavřeno je jen o víkendu a o prázdninách.

Těšíme se!