Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské služby > Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Lukáš Hrubý

Tel.: 286 920 533 linka 23

e-mail: lukas.hruby@zstupolevova.cz

Speciální pedagog zajišťuje:

  • Náslechy v hodinách zaměřené na konkrétního žáka či skupinu žáků
  • Screeningové vyšetření u žáků prvních ročníků zaměřené na zhodnocení úrovně dílčích percepčních a motorických funkcí a nápravy zjištěných nedostatků
  • Konzultace s pedagogy, vytváření strategií práce s konkrétními žáky
  • Participace na vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro jednotlivé žáky
  • Provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či skupinou žáků
  • Konzultace a spolupráce s rodiči při domácí přípravě zaměřené na odstraňování nedostatků žáků v učivu
  • Účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání se zřetelem na školní zralost
  • Vedení databáze a dokumentace integrovaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Odkazy na internetové stránky:

www.kaminet.cz (nápravná cvičení pro děti se SPU)

www.jazyky-bez-barier.cz (angličtina nejen pro děti se SPU)

www.tablexia.cz (trénování oslabených schopností u dětí s dyslexií formou her a cvičení)