Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské služby > Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Helena Harčariková

Tel.: 286 920 533 linka 23

e-mail: helena.harcarikova@zstupolevova.cz

Speciální pedagog zajišťuje:

 • Depistážní činnost v oblasti vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Náslechy v hodinách zaměřené na konkrétního žáka či skupinu žáků
 • Screeningové vyšetření u žáků prvních ročníků zaměřené na zhodnocení úrovně dílčích percepčních a motorických funkcí a nápravy zjištěných nedostatků
 • Konzultace s pedagogy, vytváření strategií práce s konkrétními žáky
 • Participace na vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro jednotlivé žáky
 • Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či skupinou žáků
 • Konzultace a spolupráce s rodiči při domácí přípravě zaměřené na odstraňování nedostatků žáků v učivu
 • Přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením
 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole
 • Účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání se zřetelem na školní zralost
 • Vedení databáze a dokumentace integrovaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

29. 11. Zina

Zítra: Ondřej

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

1131561