Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

 

 

K dnešnímu dni 9.10.2020 zůstává provoz mateřské školy nezměněn.

 

 

Informace k pravidlům platným v MŠ od 1.9. 2020  v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými k omezení šíření covid 19

 Vážení rodiče,

- vzhledem k zavedení roušek v budově školy, vás žádáme o nošení roušek

- děti nemusí chodit po školce v rouškách

- nemusíte odevzdávat čestné prohlášení

- do školky vstupujte jednotlivě (k dispozici budou ale samozřejmě oba vchody)

- před MŠ zachovávejte pořadí příchodu a dodržujte rozestupy 2 metry

- počítejte s tím, že nachlazené dítě nebude do MŠ přijato

- počítejte s tím, že rodiče se mohou pohybovat pouze v prostoru šatny, nemají povolený vstup do tříd ani dalších prostor školky a školy

- z hygienických důvodů se do školky nesmí nosit žádné potraviny, bonbony ANI HRAČKY

 Přeji nám všem pokud možno klidný začátek školního roku a děkuji za pochopení situace.

Ředitel

   

 

 

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ

-vstup do MŠ jednotlivě

-dodržovat odstupy 2 metry

V prostorách MŠ

-doprovázející osoba - žádáme o nošení roušek

-děti roušky nosit nemusí

-toalety vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky

Ve třídě

-po přezutí a převlečení si dítě musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem -v každé třídě je nezbytné často větrat

-s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit

-pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 zákonný zástupce si okamžitě vyzvedne dítě

Stravování

-v běžné podobě (podrobnosti na www.jidelny-letnany.cz, pan ředitel Ing. Josef Vlk, reditel@jidelny-letnany.cz)

 

 

Provoz MŠ Tupolevova

6.30 – 16.30 hodin

 

 

Zpět na úvodní rozcestník

Aktuality

 

       

Fotky dětí naleznete na:

https://mstupolevova.rajce.idnes.cz/

 PRÁZDNINOVÝ KALENDÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Začátek školního roku

1.9.2020
Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2020

Vánoční prázdniny

Vyučování začne

23.12.2020 až 3.1.2021

4.1.2021

Vyučování v prvním pololetí končí 28.1.2021
Jednodenní pololetní prázdniny 29.1.2021
Jarní prázdniny 1.3. až 5.3.2021
Velikonoční prázdniny 1.4.2021
Konec školního roku 30.6.2021
Hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2021
Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1.9.2021

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

26. 11. Artur

Zítra: Xenie

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

874795