Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Dokument pro stažení: Čestné prohlášení o neexistenci příznaku virového infekčního onemocnění 

 

PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE TUPOLEVOVA OD 25.5.2020

Vybrané informace z metodického pokynu MŠMT

Cesta do MŠ a z MŠ

-na děti a doprovod se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (rouška, odstupy 2 metry).

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ

-vstup do MŠ jednotlivě

-dodržovat odstupy 2 metry

-povinnost zakrytí úst a nosu

V prostorách MŠ

-doprovázející osoba vždy v roušce

-děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky nosit nemusí

-pro pobyt venku se využívá pouze areál ZŠ a MŠ pro jednotlivé skupiny

-toalety vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky

Ve třídě

-po přezutí a převlečení si dítě musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem -v každé třídě je nezbytné často větrat

-s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit

-pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 zákonný zástupce si okamžitě vyzvedne dítě

Stravování

-v běžné podobě (podrobnosti na www.jidelny-letnany.cz, pan ředitel Ing. Josef Vlk, reditel@jidelny-letnany.cz)

Před prvním vstupem do MŠ (od 25.2020)

-podepsat a odevzdat čestné prohlášení a seznámení (možnost stáhnout na web. stránkách školy: Mateřská škola – Úvodní stránka)

Provoz MŠ Tupolevova

6.30 – 16.30 hodin

 

V Praze dne 21.5.2020   Mgr. Daniel Vysloužil

 

 

 

Informace ze dne 13.03.2020

Krizový štáb MČ Praha Letňany, který zasedal v pátek 13. března 2020 rozhodl o 

uzavřeni všech mateřských škol zřízených městskou částí, a to s platností od pondělí 16. března 2020

K uzavření  mateřských škol dochází z preventivních důvodů a z důvodů nízké návštěvnosti, která se v těchto dnech pohybovala pod 20 %. Z výše jmenovaných důvodů se krizový štáb rozhodl uzavřít všechny mateřinky s platností od pondělí 16. března. Rozhodnutí platí do odvolání . 

 

 

Zpět na úvodní rozcestník

Aktuality

OŠETŘOVNÉ pro rodiče pečující o dítě mladší 10 let  bude vydáváno v kanceláři zástupkyně ředitele školy paní Jeřábkové v úředních hodinách.

 

 

Informace ředitele školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Bližší informace v záložce Zápis.  

 

Zobrazit všechny aktuality

 

 

 

 

 

Letní provoz mateřských škol v roce 2020

RMČ schvaluje, v návaznosti na § 3 zákona č. 561/2004 Sb., provoz mateřských škol v letních měsících roku 2020, dle návrhu VSVS usnesením č. 01/VSVS12/19 ze dne 20.11.2019, takto:

Letní provoz mateřských škol v roce 2020
MATEŘSKÁ ŠKOLA 29.06. - 03.07. 06.07. - 10.07.  13.07. - 17.07. 20.07. - 21.08. 24.08. - 31.08.

MŠ Tupolevova

otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Příborská otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Havířovská otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Malkovského otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Škrábkových otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Pavla Beneše otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ gen. F. Fajtla DFC otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden

        

Fotky dětí naleznete na:

https://mstupolevova.rajce.idnes.cz/

 PRÁZDNINOVÝ KALENDÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Začátek školního roku

2.9.2019
Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2019

Vánoční prázdniny

Vyučování začne

23.12.2019 až 3.1.2020

6.1.2020

Vyučování v prvním pololetí končí 30.1.2020
Jednodenní pololetní prázdniny 31.1.2020
Jarní prázdniny 24.2. až 28.2.2020
Velikonoční prázdniny 9.4.2020
Konec školního roku 30.6.2020
Hlavní prázdniny 1.7. až 31.8.2020
Školní rok 2020/2021 začne úterý 1.9.2020

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

9. 7. Drahoslava

Zítra: Libuše, Amálie

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

840074