Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Řád MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MATEŘSKOU ŠKOLU TUPOLEVOVA

Školní řád pro MŠ je možné stáhnou zde - Školní řád Mš

PROVOZNÍ ŘÁD

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Tupolevova,
Dobratická 525, 199 00 Praha 9 - Letňany,

TELEFON: MŠ Tupolevova   286 001 079

IČ: 60445939

Odpovědná osoba: Mgr. Daniel Vysloužil

typ MŠ: s celodenním provozem

ZAMĚŘENÍ: RVP-PV

ve čtyřech ročních tématech, logopedická prevence, integrace, zdravá školka, ekologie, ochrana životního prostředí

Výchovné a vzdělávací činnosti v naší MŠ jsou založeny na metodě přímých zážitků dětí, využívají dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Umožňují hledat cesty tvořivým myšlením, vlastním nápadem a aktivní účastí. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Výchova a vzdělávání je uskutečněno ve všech situacích a činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

 • spontánní a řízené aktivity
 • individuální činnosti
 • skupinové činnosti
 • didakticky cílené činnosti
 • grafomotorická cvičení
 • jazykové chvilky
 • pohybové hry
 • smyslové, konstruktivní, didaktické a jiné hry
 • estetické činnosti- hudební, výtvarné, pracovní

STANOVENÁ KAPACITA: 3 třídy – 65 dětí 

PROVOZNÍ DOBA: 6:30 – 16:30 h                                

VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: kroužky pro děti 

AKTIVITY MŠ:

 • slavnostní odemykání školky po prázdninách, přivítání nového školního roku
 • plavání
 • škola v přírodě - poznávací a relaxační výlety do přírody i za poznáním
 • kulturní akce a představení - divadla, karneval, společné akce s rodiči
 • akce a činnosti ve spolupráci se ZŠ Tupolevova, společné projekty
 • besídky vánoční a ke Dni matek a otců
 • oslavy příchodu jara – jarní svátky – Velikonoce, velikonoční dílna
 • oslavy MDD v prostorách školy a na zahradě
 • letní olympiáda – sportovní disciplíny, soutěže a hry
 • slavnostní ukončení školního roku - zahradní slavnosti
 • přespání ve školce - rozloučení se se školkou a budoucími školáky
 • výtvarné dílny pro maminky
 • vystoupení dětí na soutěži ,,Předškoláček,,

REŽIMOVÉ POŽADAVKY:

Nástup dětí: 6:30 - 8:00 h (po dohodě možno během celého dne)

Spontánní hra: 6:30 - 8:30 h a 15:00 - 16:00

Činnosti dětí řízené pedagogem: cílené zaměstnání, spontánní učení v dopoledních i odpoledních hodinách

Pohybové aktivity: pobyt na školní zahradě, na dětském hřišti v dopoledních i odpoledních hodinách (délka pobytu dle ročního období a počasí). Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány do činností dětí v průběhu celého dne v součinnosti s básničkou, písničkou a pohybem.

Pobyt venku: zahrada je využívána k pohybové aktivitě dětí. Děti využívají herní prvky odpovídající předpisům EU.

Pitný režim: je zajišťován po celou dobu pobytu dětí v MŠ.

Způsob obsluhy: konvice s nápoji na každé třídě, obsluhu provádí učitelka, dětem nalévají dle jejich potřeby. Nádobí je myto v myčce.

Otužování: větrání, sledování teploty v místnosti, pohybové činnosti, pobyt venku, plavecký výcvik

Způsob otužování: vhodným oblékáním pro pobyt v místnosti i venku, přiměřenou teplotou ve třídách a v době spánku (18°- 22°C).

 

PODÁVÁNÍ SVAČIN A OBĚDŮ:

 • podávání dopoledních svačin: 9:00 - 9:30 hodin
 • obědy:
  • slůňata + opičky - 11:30 - 12:10 hodin
  • motýlci - 11:45 - 12:25 hodin
 • odpolední odpočinek na lehátku:
  • slůňata + opičky - 12:30 - 13:45 hodin
  • motýlci - 12:45 - 14:00 hodin
 • odpolední svačiny: 14:30 - 14:45 hodin

Systém podávání svačin a obědů je z části samoobslužný. Nápomocný je pedagog a pracovnice kuchyně.

Vyzvedávání dětí ze školky: po obědě od 12:30 hodin kdykoli

 

V Praze dne 2.9.2019                                                              Mgr. Daniel Vysloužil

                                                                                                          ředitel školy

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

9. 7. Drahoslava

Zítra: Libuše, Amálie

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

840077