Bakaláři Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Kontakty > Poradenské služby > Školní psycholog

 • ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Od školního roku 2019/2020 působí na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog se při práci řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematické práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Služby školního psychologa jsou žáky, jejich rodiče a pedagogy zdarma.

Kontakt:

Školní psycholog

PhDr. Ivana Machová

Tel.: 286 920 533 linka 23

Mobil: 732 862 300 (Pondělí a úterý 8:30 až 14:30)

Email: ivana.machova@zstupolevova.cz

 

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem. Pracovna psychologa je v přízemí na hlavní chodbě.

 

Co školní psycholog dělá?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

 

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte, jakým způsobem se učit
 • když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • pokud se vám něco nedaří ve výchově vašeho dítěte
 • když potřebujete znát aktuální stav Vašeho dítěte, jeho schopnosti, školní výsledky, osobnostní charakteristiky atd.
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu
 • když se vám nedaří na něčem domluvit s učiteli vašich dětí
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku vašeho dítěte (rozvod…)
 • když má vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • když máte podezření, že vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká
 • když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
 • když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
 • když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
 • když potřebujete doporučení pro PPP na psychologické vyšetření dítěte

Pedagogové:

 • když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • když potřebujete poradit při řešení vztahových potížích žáků
 • když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
 • když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině
 • když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter.