Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Školné

Nová výše školného v mateřské škole - školní rok 2023/2024

ŠKOLNÉ V MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 je 400,- Kč/měsíc.

Výše školného za letní prázdninový provoz v roce 2024 je 300,- Kč.

 

PLATBA SE PROVÁDÍ BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET ŠKOLY 7631091/0100.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

VARIABILNÍ SYMBOL = číslo přidělené hospodářkou školy

(Nemáte-li variabilní symbol při placení po ruce, uveďte do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu)

 

(Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku – viz § 123 novely školského zákona č. 561/2004 Sb.)

 

Školné je možné uhradit jednorázově ve výši 4.300,- Kč

(skládá se z částky 1.600,- Kč za školné 09-12/2023, 2.400,- Kč za školné 01-06/2024   a 300,- Kč za letní prázdninový provoz 2024)

 

V Praze dne 27. června 2023                                              

Mgr. Daniel Vysloužil, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

26. 2. Dorota

Zítra: Alexandr

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

1149245