Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Pozor, změna termínu:

Sběr papíru nově v pátek 2. 10. 2020 od 7:30 - 8:00 před školou.

 


Na základě apelu ministra zdravotnictví z důvodu zklidnění

epidemiologické situace vyhlašuji na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.

 

                                                                                                                        Ředitel školy

 

Z dosavadního vývoje šíření COVID – 19 se ve škole dne 22.9.2020 neuskuteční třídní schůzky. Budou nahrazeny písemnou informací přes el. ŽK (nejpozději do středy 23.9.2020).

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími budou možné v odpoledních hodinách po telefonické domluvě.

 

Žádáme vás, abyste se od 1. 9. do odvolání pohybovali ve společných prostorách školy (chodby, WC, školní jídelna,..)  s nasazenou rouškou (žáci i dospělí). Je to snaha o co největší bezpečnost nás všech. Buďme k sobě ohleduplní.

 

Základní informace k provozu školy

 1. Epidemiologická situace těchto dní nám dovoluje zahájit vyučování všech žáků zatím bez výrazných hygienických omezení. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kroužcích.
 2. Ve škole se řídíme podle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19, který má charakter doporučení hygienických a organizačních preventivních opatření. 

Hygienická opatření ve škole

 1. Žáci ve třídě mohou pobývat bez roušky, ve společných prostorách doporučujeme roušku nosit.
 2. Důležitým preventivním faktorem je osobní hygiena žáka – především mytí  a dezinfekce rukou. Po příchodu do budovy školy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem z dávkovače nebo si vydezinfikuje ruce – bezdotyková dezinfekce rukou je k dispozici v šatně u vstupu do budovy školy. V učebnách a na toaletách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 3. Větrání učeben se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny (kromě pavilonu E, kde jsou rekuperační jednotky).
 4. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá denně.
 5. Děkujeme zákonným zástupcům žáka, že při vstupu do školy na předem domluvenou schůzku používají ochranu dýchacích cest (roušku).
 6. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 

Aktuality

 

ÚZ

 

Organizace vyučování pro 2. – 9.ročník

Středa 2.9. až pátek 4.9.2020

 1. a 3.ročník: 8,00 – 11,30 hodin
 2. a 5.ročník: 8,00 – 12,15 hodin
 3. a 7.ročník: 8,00 – 12,40 hodin
 4. a 9.ročník: 8,00 – 13,00 hodin

Od pondělí 7.9.2020 bude vyučování dle platného rozvrhu dané třídy.  

 

 

 

Zobrazit všechny aktuality

 

Zobrazit všechny aktuality

 

 

Krátce o nás

Základní škola Tupolevova je jednou ze tří letňanských škol s dlouholetou tradicí. Příjemné klima ve škole, profesionální učitelé, různorodé vyžití v prostorách školy a areálu, to vše vyhovuje našim žákům a jejich rodičům, a proto se k nám rádi hlásí.

Dnes má naše škola 600 žáků a přes padesát pedagogů, dvě paní zástupkyně a pana ředitele.

Zřizovatelem školy je MČ Praha 18 Letňany.

Zobrazit více