Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

V pondělí 27.11.2023 bude škola z důvodu stávky zavřená! Týká se to i školní jídelny!

Vážení rodiče,

také naše škola se připojila k plánované stávce 27. 11. 2023. Proč jsme se tak rozhodli, přestože víme, že stávka vám mnohým způsobí komplikace? Protože důsledky navrhovaných úsporných opatření od následujícího školního roku zkomplikují kvalitu výuky a chod školy.

Např. výuku jazyků, ale na druhém stupni také část odborných předmětů, realizujeme v menších skupinách. To umožňuje individuální přístup. Žáci se tak dostávají ve znalostech i dovednostech mnohem dál.  Bezesporu tak dojde k ohrožení kvality výuky.

Před lety školy přijaly inkluzívní opatření, pro které je mnohdy ve třídách nezbytný asistent pedagoga. Nyní bychom měli přijmout fakt, že těchto asistentů bude méně. Přičemž dětí ve třídách neubyde, mnohde spíše naopak. Toto ve svém důsledku může ohrozit nejen společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také čas, který učitel věnuje jednotlivým dětem.

Důsledky opatření také znatelně omezí možnost nákupu učebnic a pomůcek do výuky.

Snížení počtu finančních prostředků bude znamenat také méně nepedagogických pracovníků; ti jsou pro provoz školy nepostradatelní.

Když položíme na misky vah plánované finanční škrty a jejich důsledky oproti jednomu dni, kdy bezesporu komplikujeme provoz rodin našich žáků, jsme přesvědčeni v naprosté většině o správnosti takového rozhodnutí.

V den stávky 27. 11. 2023 nejsme schopni zajistit provoz, proto jej zcela přerušujeme.

Mgr. Daniel Vysloužil – ředitel školy

 

Stávka pedagogických i nepedagogických pracovníků školních zařízení 27.11. 2023

Letňanské základní a mateřské školy včetně jídelen se chystají připojit k celostátní stávce 27.11.2023 za zlepšení úrovně a kvality českého školství, dlouhodobého systematického řešení problematických otázek, zejména těch vyvolaných inkluzí, a zajištění odpovídajících pracovních podmínek pedagogických i nepedagogických pracovníků. Na schůzce s vedením radnice o úmyslu jednotně informovali ředitelé školních zařízení městské části Praha 18.

Cílem stávky je zajištění takových podmínek, které umožní vzdělávat naše děti na vysoké úrovni, v čistém prostředí, kde jim nechybí potřebné zázemím, kvalitní strava a kvalifikovaní odborníci na všech pozicích, což v současné době, kdy chybí nejen koncepční řešení klíčových otázek, ale zejména finanční prostředky, bohužel není udržitelné.

Zda se stávka opravdu uskuteční, záleží na výsledcích vládních jednání. V případě, že se panu Mikuláši Bekovi, ministrovi školství, podaří vyjednat požadované finanční prostředky a řešení předložených otázek, nebudou školy a školská zařízení k tomuto kroku nucena. Konečné rozhodnutí o účasti ve stávce padne ve středu 22.11.2023.

 

Potřebujete pomoct s platbami ve škole? 

Hl. m. Praha přináší balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi i pro školní rok 2023 - 2024. Pro více informací klikněte zde

 

Jarní číslo školního časopisu Trefa ke stažení zde 

 

V sekci "Mateřská škola" a "Školní družina" je zveřejněna nová výše školného pro školní rok 2023/2024.

 

 

Organické vesnice pro podporu EVVO a polytechnické výchovy, r.č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002186

Obsahem projektu je vybudování venkovní učebny polytechnické výchovy a EVVO v Mateřské škole Tupolevova zaměřené na rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem na zahradě mateřské školy. Dětí také získají možnost pozorovat proměny v ročních obdobích, provádět přírodovědné pokusy a vlastní zkušeností a prožitkem si osvojovat základy environmentální výchovy a ochrany přírody .

Cílem projektu je vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu včetně nezbytného vybavení.

U dětí očekáváme díky realizaci projektu následující změnu:

  • naučí se pracovat se dřevem, poznání dřevin, popínavých rostlin, pozorování kořenového systému rostlin
  • budou moci pozorovat proměnu přírody, sledování jednotlivých materiálů
  • budou rozvíjet znalosti o technickém prostředí, rozvíjet hrubou motoriku, vytvářet a fixovat správné pracovní návyky,  naučí se vzájemnému respektu a kooperaci při řešení úkolů, - rozšíří svou slovní zásobu
  • naučí se orientovat v jednoduchých jevech a dějích, které jej bezprostředně obklopují naučí se všímat dění kolem sebe, rozliší příjemné a méně příjemné
  • naučí se zhodnotit a zvažovat rizika a přínosy a podle toho jednat. Tím se učí odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k životnímu prostředí a naučí se některým dovednostem k ochraně a tvorbě životního prostředí

Projekt Organické vesnice pro podporu EVVO a polytechnické výchovy je spolufinancován Evropskou unií.

 

2212080240-a3vertical.JPEG

 

Potřebujete pomoct s platbami ve škole? 

Hl. m. Praha přináší balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi pro roky 2023 - 2024. Pro více informací klikněte zde

 

 

Realizace investice národního plánu obnovy na naší škole

9EFA2621-1A33-4952-A605-3AB578ADE54B.jpeg

 

 

Projekt Příběhy našich sousedů, kterého se zúčastnili žáci naší školy - více zde.

 

Nová pravidla uvolňování žáků na druhém stupni 

od 1. listopadu 2021 zavedeme změnu v pravidlech – Uvolňování žáků během vyučování.

Na toto téma jsem byl již v minulosti několikrát rodiči dotazován. Snažím se o co nejrozumnější formu spolupráce školy s rodiči. Je mi jasné, že doposud platné pravidlo vyzvedávání si dětí ve škole v době vyučování přinášelo vám rodičům komplikace.

Na druhou stranu podle ust. § 29 školského  zákona platí, že škola zajišťuje bezpečnost  a ochranu zdraví při vzdělávání a podle ust. 391 odst. 2 zákoníku práce se jedná o velmi přísnou odpovědnost. Tudíž jsem měl vždy na paměti chránit zdraví dětí, ale i potřebu ochránit pedagogy.

Nechal jsem si od našich právníků zpracovat rozbor situace a za daných okolností bychom mohli děti pouštět i během vyučování k lékaři, atd.,..aniž byste si museli vy rodiče vyzvedávat děti ve škole.

Prosím tedy o  dodržování následujících pravidel:

1) Rodič informuje třídního učitele o potřebě uvolnění dítěte telefonicky nejpozději ráno v den, kdy má dítě odejít ze školy
2) Zároveň (nejpozději ráno toho dne) dítě přinese písemnou „propustku“ podepsanou rodičem. Viz vzor na webových stránkách, popřípadě vlastní žádost.
 

Tato dvojí kontrola tak zamezí možným falzifikátům ze stran dětí a zajistí pedagogům plnou ochranu před možnými  riziky vyplývajícími z odchodu dítěte z budovy školy během doby vyučování.

Tato možnost bude platit od 6. ročníku, pochopitelně pro ty rodiče, kteří tuto změnu budou chtít využít.

Ředitel školy

 

 


 Krátce o nás

Základní škola Tupolevova je jednou ze tří letňanských škol s dlouholetou tradicí. Příjemné klima ve škole, profesionální učitelé, různorodé vyžití v prostorách školy a areálu, to vše vyhovuje našim žákům a jejich rodičům, a proto se k nám rádi hlásí.

Dnes má naše škola 600 žáků a přes padesát pedagogů, dvě paní zástupkyně a pana ředitele.

Zřizovatelem školy je MČ Praha 18 Letňany.

Zobrazit více

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

29. 11. Zina

Zítra: Ondřej

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

1131544