Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

INFORMACE k nástupu 3. 5. 

Vážení rodiče

od 3. 5. stále pokračuje rotační výuka, ale s těmito změnami:

  • nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech).

       V mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez

       roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich  

       nošení (vč. tělocviku). I při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd.

  • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,

Doplňující informace k testování žáků od 3. 5. 2021

    Na základě jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k některým změnám:

 

  1. stupeň:  testování žáků 1x týdně (pondělí) - testování ve škole

 

  1. stupeň: testování žáků 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

 

    a/ možnost využití nabídky testování MČ Prahy 18 (viz. zpráva ZDE)

 

    b/ doklad o negativním výsledku testu, provedený na odběrovém místě, ne starší 48 hod

 

    c/ testování ve škole

Žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 musí doložit zprávu z laboratoře v listinné či elektronické podobě, o laboratorně potvrzeném pozitivním výsledku na přítomnost viru SARS-CoV-2 (není nutná návštěva pediatra).

 

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, bude se testovat v den jeho příchodu do školy.

 

  • Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

 

        Všechna mimořádná opatření budou zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

 POZOR!!

Změna v obědvání dětí​  (z důvodu nástupu II. stupně):

11:00 – 11:30 distančně 1. – 3. třída (odběr do přinesených nádob)

11:30​    4. třídy, 5. třídy
11:45​    II. stupeň
12:00   3. třídy + 1. a 2. třídy, které nechodí do ŠD
12:15   ŠD
12:45  - 13:50  II. stupeň
13:50 – 14:15 distančně 4. – 9. třída (odběr do přinesených nádob)

Zápis do 1. tříd

Pokud se rozhodnete do naší školy nenastoupit, oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně na zastupkyne1@tupolevka.cz

 

Od 26.4. - nové antigenní testy ve škole

Od pondělí 26.4. bude probíhat testování samoodběrem. V případě testování dětí 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou.

Distribuovány budou pouze testy SINGCLEAN.

Instrukční leták je k dispozici na https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Video k testování je k dispozici na https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Další instrukce jsou k dispozici na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

 

Informace pro rodiče 1., 2. a 3. ročníků ohledně snahy školy otevřít ranní družinu.

 Vážení rodiče,

ve snaze vám pomoci (převážně maminkám – samoživitelkám, s kterými jsem tento týden hovořil) se pokusíme od 15. 4. 202 otevřít ranní družinu, a to za ne zcela standartních podmínek.

 

Jelikož je nutné dodržovat homogenitu tříd, bude ranní družina probíhat následovně:

Děti budou hlídány od 6.30 na pavilonu E jedním pedagogem na patře. Děti budou hned u vchodu (z boku pavilonu E od parkoviště) v pondělí a ve čtvrtek testovány (platí stejné podmínky jako u testování tříd. Přidejte si k příchodu cca 15 – 20 min na testování a vyhodnocení testu), zapsány a vyslány paní vychovatelkou rovnou do svých kmenových tříd, 3. třídy budou na chodbě pavilonu E. Zde se přezují a setrvají až do začátku výuky. Každá paní vychovatelka bude tedy dohlížet na děti z chodby ve svém patře (jeden pedagog na tři třídy). Je to jediná možnost, jak zajistit v této době ranní družinu a zároveň zvládnout i odpolední. Počet pedagogů je opravdu „na hraně“ a jakýkoli výpadek dalšího pedagoga by znamenal ukončení této snahy vyhovět a udržet ranní družinu. Děti do ranní družiny voďte nejpozději do 7:30 hodin.

Je na vás, zda s touto formou ŠD souhlasíte a zároveň apeluji, abyste využívali ranní družinu jen v nejnutnějších případech.

Děkuji za pochopení situace a doufám, že vydržíme v této formě, než se situace zlepší a budeme moci děti zase spojovat po ročnících, nebo radši rovnou chodit normálně do školy.

Ranní družina je určena pro žáky, kteří se zrovna účastní prezenční výuky.

 

Ředitel školy

 

Návrat do škol žáků I. stupně od 12. 4. 2021

Vážení rodiče a žáci,

v tuto chvíli ladíme systém nástupu dětí do školy od 12. 4. 2021. Vzhledem k tomu, že informace  k nástupu (a to velmi obsáhlé) jsme obdrželi dnes ráno, sledujte naše webové stránky a EŽK pro bližší informace. Zatím Vám můžeme sdělit rozdělení tříd na rotační výuku a to takto:

lichý týdny (od 12. 4.)budou chodit třídy: 1.B, 1.D, 2.B, 2.D, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C

sudé týdny (od 19. 4.) budou chodit třídy: 1.A, 1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 5.D

Vzhledem k nastalé situaci informujeme, že ranní družina 12. 4. určitě nebude, ale pracujeme na tom, abychom ji mohli co nejdříve otevřít. Odpolední ŠD fungovat bude.

 

Podrobné informace z MŠMT o návratu žáků do škol zde.

 

PROVOZ ŠD OD 12. 4. 2021 a 19. 4. 2021

Odchody ze ŠD 1. a 2. třídy: ve 13.00, v 15.00, v 16.00 a v 16.40 – 17h.

Své paní vychovatelce sdělte čas odchodu – lísteček. Tento čas je platný každý den až do odvolání. Případné změny řešte s paní vychovatelkou

 Odchody ze ŠD 3. třídy:

V pondělí až čtvrtek odchod ve 14.00 (nestíhají se dříve naobědvat), v 15.00, v 16.00 a v 16.40 – 17h.

V pátek ve 13.00, v 15.00, v 16.00 a v 16.40 – 17h.

 Své paní vychovatelce sdělte čas odchodu – lísteček. Případné změny řešte s paní vychovatelkou.

 

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ NELZE ODCHÁZET V JINÝ NEŽ URČENÝ ČAS. TÝKÁ SE I DĚTÍ, KTERÉ ODCHÁZÍ ZE ŠD SAMY. Škola není schopna z personálních důvodů zajistit dozor dětí při odchodu ze školy (děti se nemohou po škole pohybovat samy,  musí být dodržována homogenita skupin). 

Ranní družina je do odvolání zrušena.

 

Děkuji za pochopení

 ředitel školy

Informace o stravování od 12. 4.  2021

POZOR: OBĚDY, které jste si odhlásili, nemáte AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENY! Podrobné informace  na www.jidelny-letnany.cz.

Strávníkovi/zákonnému zástupci (dětí z MŠ a 1. - 3. ročníků) bude při dodržení hygienických pravidel (respirátor atd.) umožněn odběr oběda do donesených (vlastních) nádob v čase od 11:00 - 11:30 , ostatní ročníky (4 - 9. ročník) mají čas výdeje: 13:30 - 14:15 ve školní jídelně.

Místo výdeje: školní jídelna ZŠ Tupolevova

Více informací včetně kontaktů na vedoucí jídelen naleznete zde

Masopustní kamínky

Úřad městské části Praha 18 vyhlašuje sbírku a soutěž pomalovaných barevných "masopustních kamínků" Tuto soutěž mohou děti pojmout i jako doporučenou odpolední aktivitu. Více informací zde

Nová aktivita na odpoledne - ledová ozdoba

V záložce odpolední aktivity naleznete nový úkol. Podle návodu paní učitelky Hrádkové si děti mohou vytvořit ledovou ozdobu. Návod naleznete zde

Informace o nově se rozbíhajících on-line kroužcích

Pokud hledáte další možnosti on-line vyžití pro děti, zkuste on-line kroužky. Více informací zde


 Krátce o nás

Základní škola Tupolevova je jednou ze tří letňanských škol s dlouholetou tradicí. Příjemné klima ve škole, profesionální učitelé, různorodé vyžití v prostorách školy a areálu, to vše vyhovuje našim žákům a jejich rodičům, a proto se k nám rádi hlásí.

Dnes má naše škola 600 žáků a přes padesát pedagogů, dvě paní zástupkyně a pana ředitele.

Zřizovatelem školy je MČ Praha 18 Letňany.

Zobrazit více

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

10. 5. Blažena

Zítra: Svatava

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

919967