Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské služby > Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Zuzana Zýmová

Tel.: 286 001 074

e-mail: zuzana.zymova@zstupolevova.cz

Výchovný poradce zajišťuje:

 • Koordinaci mezi školou a poradenským zařízením zaměřenou k volbě vzdělávací cesty žáka
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání
 • Individuální šetření k volbě povolání ve spolupráci s TU
 • Poradenství zákonným zástupcům žáka v kariérovém poradenství žáků
 • Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními přesahujícími kompetence školy
 • Poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití služeb poradenských středisek
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost
 • Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky s těmito potřebami
 • Přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením
 • Metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

29. 11. Zina

Zítra: Ondřej

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

1131559