Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské služby > Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Zuzana Zýmová

Tel.: 286 001 074

e-mail: zuzana.zymova@zstupolevova.cz

Výchovný poradce zajišťuje:

 • Koordinaci mezi školou a poradenským zařízením zaměřenou k volbě vzdělávací cesty žáka
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání
 • Individuální šetření k volbě povolání ve spolupráci s TU
 • Poradenství zákonným zástupcům žáka v kariérovém poradenství žáků
 • Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními přesahujícími kompetence školy
 • Poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití služeb poradenských středisek
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost
 • Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky s těmito potřebami
 • Přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením
 • Metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření