facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Školní rok 2023/2024

Školní rok 2023/2024Provoz školní družiny: 6:30 - 17:00

Příchod do ranní družiny: 6:30- 7:30

Provoz ranní ŠD začíná v pátek 5.9.2023 od 6:30 – 7:30 – zvonek Motejlová

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Provoz a vnitřní režim školní družiny 

  • Provozní doba školní družiny je každý pracovní den, kdy žáci navštěvují školu a je vymezena dobou od 6:30 h do 7:40 h a od 11:45 do 17:00 h.
  • Do ranní družiny přicházejí žáci průběžně, nejpozději však v 7:30h. Příchod do odpolední družiny je možný pouze bezprostředně po skončení vyučování.

Odchody žáků ze ŠD

Děti vyzvedávejte ze ŠD dle časů uvedených v přihlášce/ zápisním lístku.

Pokud jde dítě  po obědě ze  ŠD, jsou odchody nejdříve: 

  • ve 12,30 hod. – pro žáky 1. tř., 2. tř. (úterý, středa, pátek) a 3. tř. (pátek)
  • ve 13,30 hod.pro žáky 2. tř. (pondělí, čtvrtek) a 3. tř. (po, út, stř, čtv)

Není možné odvádět děti vychovatelkami v průběhu oběda dříve, než se celé oddělení vrátí z jídelny do ŠD (což obvykle nebývá dříve než v uvedené časy).

Pokud chcete, aby dítě odešlo hned po skončení vyučování, pak nejde do ŠD, oznamte tuto skutečnost přes EŽK jak třídní učitelce, tak i vychovatelce, dítě jde na oběd s třídní učitelkou a poté čeká na rodiče na vrátnici školy.

Budete-li potřebovat dítě vyzvednout do 15:00 v jiný čas než dle zápisního lístku, je potřeba napsat do 11:00 přes EŽK konkrétní paní vychovatelce a při příchodu zvoňte na zvonek se jménem vychovatelky daného oddělení.

Po 15:00  si můžete vyzvedávat děti kdykoliv zazvoněním na zvonek MOTEJLOVÁ.

Pravidla při vyzvedávání dětí

  • Rodiče se hlásí paní vychovatelkám přes klávesnici/zvonky u hlavního vchodu do mikrofonu a do kamery na klávesnicí.
  • Rodiče vstupují pouze do šaten (nikoli do patra) – čekají na své dítě, kterému pomohou sbalit věci
  • Rodiče se nepohybují po škole
  • Rodiče se s dětmi nezdržují v prostorách školy víc než je nutné (zákaz dělání úkolů v prostorách školy, ...)
  • Rodiče přicházejí a s dítětem odchází pouze hlavním vchodem (vrátnice), nikoli jinými postranními východy.

Informace pro rodiče 1. a 2. tříd

Všechny děti 4. 9. obdrží ve třídě Přihlášky do ŠD, které rodiče (pokud mají zájem o ŠD) vyplní. Děti ji  odevzdají třídní učitelce nebo paní vychovatelce nejpozději do 8.9.2023.

Děti, které půjdou do ŠD ještě před odevzdáním Přihlášky (např. 1. nebo 2.9.), musí odevzdat paní třídní učitelce  lístek se jménem dítěte, třídou, datem, časem odchodu a podpisem rodičů či zákonné osoby se sdělením, zda odchází sám či v doprovodu – a to každý den.

Informace pro rodiče 3. tříd

Zájemci o ŠD odevzdají Žádost o přijetí do ŠD (tiskopis na stránkách školy nebo u třídního učitele) nejpozději do 8.9.2023.O přijetí/nepřijetí bude rozhodnuto nejpozději do středy 12.9.2023.

Pokud bude žák navštěvovat ŠD v období od 4.9. do 12.9.2023 (ve výjimečných případech), bude odevzdávat každý den lístek s jménem, třídou, datem, časem odchodu a podpisem rodiče či zákonné osoby se sdělením, zda odchází sám či v doprovodu.

ŠD - rozpis vychovatelky šk. rok 2023/24, tel.: +420 286 920 533
1.ODD. 2.A, 4.D, 4.C Adamcová Iva Linka 60 Pavilon E/1. p
2.ODD. 2.B, 3.A Petrová Vlasta Linka 39 Pavilon D/1. p
3.ODD. 2.C, 3.A Motejlová Kateřina Linka 63 Pavilon D/1. p
4.ODD. 2.D, 3.A Hrušková Kateřina Linka 61 Pavilon D/1. p
5.ODD. 1.A, 3.A Vítková Eva Linka  Pavilon E/př.
6.ODD. 3.B, 3.C Procházková Kristýna Linka 62 Pavilon D/1. p
7.ODD. 1.C, 3.C Rumlová Lucie Linka 64 Pavilon D/1. p
8.ODD. 1.D, 3.C, 4.C Jakubů Věra Linka 60 Pavilon E/2. p
9.ODD. 1.B, 3.A Fílová Jana Linka 37 Pavilon D/2. p

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

1169599