Bakaláři Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Info o škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný a oficiální název organizace

Základní škola a Mateřská škola Tupolevova

2. Důvod a způsob založení

Základní škola s právní subjektivitou byla zřízena ke dni 1.1. 1994. Škola je zařazena do sítě škol MŠMT a sdružuje ZŠ (I. a II. stupeň), MŠ a ŠD.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu školy je možné stáhnout zde.

4. Kontaktní spojení

Adresa školy: Dobratická 525 199 00 Praha 9  - Letňany

Telefonní a e-mailové spojení: 286 920 533, reditel@tupolevka.cz

ředitel školy

Mgr. Daniel Vysloužil                  286 001 078         reditel@tupolevka.cz                                               

zástupkyně ředitele školy pro 1.stupeň

Mgr. Lena Borecká                      286 001 075        zastupkyne1@tupolevka.cz

zástupkyně ředitele školy pro 2.stupeň

Mgr. Irena Jeřábková                   286 001 074         zastupkyne@tupolevka.cz

výchovná poradkyně 

Mgr. Zuzana Zýmová                   286 001 074         zymova@tupolevka.cz

hospodářka školy

paní Eva Pasiniová                     286 920 533         pasiniova@tupolevka.cz

 

5. Bankovní spojení

číslo účtu: 7631091/0100 

6. Identifikační číslo organizace (IČ)

IČ: 60445939 

7. Rozpočet organizace

Rozpočet příspěvek MČ 2017 

Rozpočet příspěvek MČ 2017 - účelová dotace

8. Místo a způsob, jak získat informace

Informace lze získat:

 • osobně u ředitele školy
 • telefonickým dotazem
 • podáním žádosti  prostřednictvím e-mailové adresy (e-mailové adresy v záložce Kontakty)

9. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí

Písemnou žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat v úředních hodinách v kanceláři školy, nebo prostřednictvím pošty nebo na emailovou adresu reditel@tupolevka.cz. Ředitel školy vyhotoví rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.  

10. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitele školy lze podat písemně ve stanovené lhůtě na Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím školy.

11. Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat

Veškeré používané formuláře jsou ke stažení zde.

12. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje

VÝBĚR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ v platném znění

ZÁKONY:

 • Z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY:

NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKY:

 • V. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízeních), ve znění pozdějších předpisů

13. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad ke stažení zde.

14. Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Tupolevova

15. Výroční zprávy organizace

2013 - 2014 

2014 - 2015 

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

 

2019 - 2020

 

2020 - 2021

 

2022 - 2023