Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Info o škole > Řády školy > Provozní řád školního areálu

Provozní řád školního areálu

Žádáme návštěvníky našeho areálu, aby dodržovali tyto pokyny:

 1. ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ A JINÝCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
 2. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK
 3. ZÁKAZ VSTUPU PODNAPILÝM OSOBÁM
 4. ZÁKAZ VNÁŠENÍ SKLA NA HŘIŠTĚ
 5. ZÁKAZ JÍZDY NA KOLE A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH NA UMĚLÝCH PLOCHÁCH
 6. ZÁKAZ KOUŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ
 7. ZÁKAZ VSTUPU NA HRACÍ PLOCHU V KOPAČKÁCH S KOVOVÝMI  ŠPUNTY
 8. ZA ŠKODY NA OSOBNÍM MAJETKU, PORANĚNÍ NEBO ÚRAZY ZPŮSOBENÉ NEOPATRNOSTÍ NEBO NEDODRŽENÍM PROVOZNÍHO ŘÁDU, NENESE PROVOZOVATEL ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.
 9. PŘI UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ JE KAŽDÝ POVINEN DODRŽOVAT ČISTOTU A POŘÁDEK, NENIČIT ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ, DBÁT NA BEZPEČNOST SVOU I DALŠÍCH UŽIVATELŮ HŘIŠTĚ
 10. PŘÍSTUP NA HŘIŠTĚ JE MOŽNÝ POUZE URČENÝMI VCHODY PŘELÉZÁNÍ PLOTU A ZAMČENÝCH BRAN JE ZAKÁZÁNO.
 11. ZÁKAZ MANIPULACE S BRANKAMI A VNÁŠENÍ DALŠÍCH BRANEK NA HŘIŠTĚ

VŠICHNI, KTEŘÍ POUŽÍVAJÍ AREÁL HŘIŠTĚ MIMO VYUČOVÁNÍ, JSOU POVINNI RESPEKTOVAT TENTO PROVOZNÍ ŘÁD. PORUŠENÍ  MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYKÁZÁNÍ Z AREÁLU HŘIŠTĚ. PŘI ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI ZŠ A MŠ TUPOLEVOVA  SPOLUPRACUJE S MĚSTSKOU POLICIÍ A POLICIÍ ČR.
V Praze dne 1.9.2013 Mgr. Daniel Vysloužil ředitel školy

Provozní řád školního areálu je ke stažení zde.