Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské služby > Metodik prevence

Metodik prevence

rizikového chování dětí a žáků
Mgr. Aneta Nováková
tel.: 286920533 linka 41          
e-mail: aneta.novakova@zstupolevova.cz

Metodik prevence zajišťuje :

  •  Koordinaci tvorby a kontrolu realizace preventivního programu školy
  •  Koordinaci a realizaci aktivit školy, zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, zneužívání a dalších rizikových projevů
  • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování žáků
  • Koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, koordinaci spolupráce školy s metodikem preventivních aktivit v poradně
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči v rámci prevence rizikového chování
  • Spolupráci s PÚ při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
  • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření 
  • Předávání odborných informací o problematice rizikového chování žáků, o nabídkách programů a projektů pedagogickým pracovníkům školy
  • Prezentaci výsledků preventivní práce školy