Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > stara struktura > Základní škola

Oznámení o konání zápisu do přípravné třídy

Příjem žádostí do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve středu 5. 6. 2024 od 15:00 do 18:00 hodin v budově ZŠ Tupolevova v kanceláři zástupkyně školy Mgr. L. Borecké.

S sebou přineste:

- vyplněnou žádost

- Rozhodnutí o  odkladu školní docházky

- Doporučení poradenského zařízení

- občanský průkaz zákonného zástupce - prokázání trvalého pobytu   

  dítěte, u cizinců – doložení místa pobytu

 

Bližší informace o zápisu zde.

  

Vyšlo nové číslo školního časopisu Trefa, ke stažení zde

Starší čísla najdete ke stažení v sekci Školní časopis Trefa

 

Potřebujete pomoct s platbami ve škole? 

Hl. m. Praha přináší balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi i pro školní rok 2023 - 2024. Pro více informací klikněte zde

Žádosti za školní rok 2023/2024 se přijímají do 14. 5. 2024.

Jarní číslo školního časopisu Trefa ke stažení zde 

 

V sekci "Mateřská škola" a "Školní družina" je zveřejněna nová výše školného pro školní rok 2023/2024.

 

Organické vesnice pro podporu EVVO a polytechnické výchovy, r.č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002186

Obsahem projektu je vybudování venkovní učebny polytechnické výchovy a EVVO v Mateřské škole Tupolevova zaměřené na rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem na zahradě mateřské školy. Dětí také získají možnost pozorovat proměny v ročních obdobích, provádět přírodovědné pokusy a vlastní zkušeností a prožitkem si osvojovat základy environmentální výchovy a ochrany přírody .

Cílem projektu je vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu včetně nezbytného vybavení.

U dětí očekáváme díky realizaci projektu následující změnu:

  • naučí se pracovat se dřevem, poznání dřevin, popínavých rostlin, pozorování kořenového systému rostlin
  • budou moci pozorovat proměnu přírody, sledování jednotlivých materiálů
  • budou rozvíjet znalosti o technickém prostředí, rozvíjet hrubou motoriku, vytvářet a fixovat správné pracovní návyky,  naučí se vzájemnému respektu a kooperaci při řešení úkolů, - rozšíří svou slovní zásobu
  • naučí se orientovat v jednoduchých jevech a dějích, které jej bezprostředně obklopují naučí se všímat dění kolem sebe, rozliší příjemné a méně příjemné
  • naučí se zhodnotit a zvažovat rizika a přínosy a podle toho jednat. Tím se učí odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k životnímu prostředí a naučí se některým dovednostem k ochraně a tvorbě životního prostředí

Projekt Organické vesnice pro podporu EVVO a polytechnické výchovy je spolufinancován Evropskou unií.

 

2212080240-a3vertical.JPEG

 

 Realizace investice národního plánu obnovy na naší škole

9EFA2621-1A33-4952-A605-3AB578ADE54B.jpeg

 

Pravidla uvolňování žáků na druhém stupni 

od 1. listopadu 2021 zavedeme změnu v pravidlech – Uvolňování žáků během vyučování.

Na toto téma jsem byl již v minulosti několikrát rodiči dotazován. Snažím se o co nejrozumnější formu spolupráce školy s rodiči. Je mi jasné, že doposud platné pravidlo vyzvedávání si dětí ve škole v době vyučování přinášelo vám rodičům komplikace.

Na druhou stranu podle ust. § 29 školského  zákona platí, že škola zajišťuje bezpečnost  a ochranu zdraví při vzdělávání a podle ust. 391 odst. 2 zákoníku práce se jedná o velmi přísnou odpovědnost. Tudíž jsem měl vždy na paměti chránit zdraví dětí, ale i potřebu ochránit pedagogy.

Nechal jsem si od našich právníků zpracovat rozbor situace a za daných okolností bychom mohli děti pouštět i během vyučování k lékaři, atd.,..aniž byste si museli vy rodiče vyzvedávat děti ve škole.

Prosím tedy o  dodržování následujících pravidel:

1) Rodič informuje třídního učitele o potřebě uvolnění dítěte telefonicky nejpozději ráno v den, kdy má dítě odejít ze školy
2) Zároveň (nejpozději ráno toho dne) dítě přinese písemnou „propustku“ podepsanou rodičem. Viz vzor na webových stránkách, popřípadě vlastní žádost.
 

Tato dvojí kontrola tak zamezí možným falzifikátům ze stran dětí a zajistí pedagogům plnou ochranu před možnými  riziky vyplývajícími z odchodu dítěte z budovy školy během doby vyučování.

Tato možnost bude platit od 6. ročníku, pochopitelně pro ty rodiče, kteří tuto změnu budou chtít využít.

Ředitel školy

 

 


 Krátce o nás

Základní škola Tupolevova je jednou ze tří letňanských škol s dlouholetou tradicí. Příjemné klima ve škole, profesionální učitelé, různorodé vyžití v prostorách školy a areálu, to vše vyhovuje našim žákům a jejich rodičům, a proto se k nám rádi hlásí.

Dnes má naše škola 600 žáků a přes padesát pedagogů, dvě paní zástupkyně a pana ředitele.

Zřizovatelem školy je MČ Praha 18 Letňany.

Zobrazit více

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

1169594