Mateřská škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > stara struktura > Mateřská škola

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis  do MŠ pro školní rok 2024/2025 se bude konat ve dnech:

Pondělí 6. 5. 2024 od 13:00 - 17:00 a 7. 5. 2024 od 13:00 - 16:00

Bližší informace budou zveřejněny nejpozději měsíc před zápisem.

 

V pátek 2. 2. 2024 Pololetní prázniny - provoz MŠ pouze pro nahlášené děti.

 

V pondělí 27/11 bude mateřská škola i základní škola z důvodu stávky uzavřena!

Vážení rodiče,

také naše škola se připojila k plánované stávce 27. 11. 2023. Proč jsme se tak rozhodli, přestože víme, že stávka vám mnohým způsobí komplikace? Protože důsledky navrhovaných úsporných opatření od následujícího školního roku zkomplikují kvalitu výuky a chod školy.

Např. výuku jazyků, ale na druhém stupni také část odborných předmětů, realizujeme v menších skupinách. To umožňuje individuální přístup. Žáci se tak dostávají ve znalostech i dovednostech mnohem dál.  Bezesporu tak dojde k ohrožení kvality výuky.

Před lety školy přijaly inkluzívní opatření, pro které je mnohdy ve třídách nezbytný asistent pedagoga. Nyní bychom měli přijmout fakt, že těchto asistentů bude méně. Přičemž dětí ve třídách neubyde, mnohde spíše naopak. Toto ve svém důsledku může ohrozit nejen společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také čas, který učitel věnuje jednotlivým dětem.

Důsledky opatření také znatelně omezí možnost nákupu učebnic a pomůcek do výuky.

Snížení počtu finančních prostředků bude znamenat také méně nepedagogických pracovníků; ti jsou pro provoz školy nepostradatelní.

Když položíme na misky vah plánované finanční škrty a jejich důsledky oproti jednomu dni, kdy bezesporu komplikujeme provoz rodin našich žáků, jsme přesvědčeni v naprosté většině o správnosti takového rozhodnutí.

V den stávky 27. 11. 2023 nejsme schopni zajistit provoz, proto jej zcela přerušujeme.

Mgr. Daniel Vysloužil – ředitel školy

 

 

Stávka pedagogických i nepedagogických pracovníků školních zařízení 27.11. 2023

Letňanské základní a mateřské školy včetně jídelen se chystají připojit k celostátní stávce 27.11.2023 za zlepšení úrovně a kvality českého školství, dlouhodobého systematického řešení problematických otázek, zejména těch vyvolaných inkluzí, a zajištění odpovídajících pracovních podmínek pedagogických i nepedagogických pracovníků. Na schůzce s vedením radnice o úmyslu jednotně informovali ředitelé školních zařízení městské části Praha 18.

Cílem stávky je zajištění takových podmínek, které umožní vzdělávat naše děti na vysoké úrovni, v čistém prostředí, kde jim nechybí potřebné zázemím, kvalitní strava a kvalifikovaní odborníci na všech pozicích, což v současné době, kdy chybí nejen koncepční řešení klíčových otázek, ale zejména finanční prostředky, bohužel není udržitelné.

Zda se stávka opravdu uskuteční, záleží na výsledcích vládních jednání. V případě, že se panu Mikuláši Bekovi, ministrovi školství, podaří vyjednat požadované finanční prostředky a řešení předložených otázek, nebudou školy a školská zařízení k tomuto kroku nucena. Konečné rozhodnutí o účasti ve stávce padne ve středu 22.11.2023.

 

Organické vesnice pro podporu EVVO a polytechnické výchovy, r.č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002186

Obsahem projektu je vybudování venkovní učebny polytechnické výchovy a EVVO v Mateřské škole Tupolevova zaměřené na rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem na zahradě mateřské školy. Dětí také získají možnost pozorovat proměny v ročních obdobích, provádět přírodovědné pokusy a vlastní zkušeností a prožitkem si osvojovat základy environmentální výchovy a ochrany přírody .

Cílem projektu je vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu včetně nezbytného vybavení.

U dětí očekáváme díky realizaci projektu následující změnu:

  • naučí se pracovat se dřevem, poznání dřevin, popínavých rostlin, pozorování kořenového systému rostlin
  • budou moci pozorovat proměnu přírody, sledování jednotlivých materiálů
  • budou rozvíjet znalosti o technickém prostředí, rozvíjet hrubou motoriku, vytvářet a fixovat správné pracovní návyky,  naučí se vzájemnému respektu a kooperaci při řešení úkolů, - rozšíří svou slovní zásobu
  • naučí se orientovat v jednoduchých jevech a dějích, které jej bezprostředně obklopují naučí se všímat dění kolem sebe, rozliší příjemné a méně příjemné
  • naučí se zhodnotit a zvažovat rizika a přínosy a podle toho jednat. Tím se učí odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k životnímu prostředí a naučí se některým dovednostem k ochraně a tvorbě životního prostředí

Projekt Organické vesnice pro podporu EVVO a polytechnické výchovy je spolufinancován Evropskou unií.

2212080240-a3vertical.JPEG

 

 

 

 

 

Zpět na úvodní rozcestník

Aktuality

 

       

 

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

1169594