Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Info o škole > Zápis do 1.tříd > Zápis do 1. tříd - cizinci - Ukrajina

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

 

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově školy ve dnech:

ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 13.00 - 18.00 hod. ,

v  případě nemoci – náhradní termín 7. 6. 2022  v 13.00 hod po telefonické domluvě.

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základního vzdělávání a plnění povinnosti školní docházky

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem faktického pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy - v Městské části Praha 18 – Letňanyspádové oblasti – odkaz
 2. děti s místem faktického pobytu v dané  městské části - v Městské části Praha 18 – Letňany
 3. děti s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím  jednotlivých  kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2022 dovrší šesti let věku
 • k zápisu je nutné přijít osobně s dokladem totožnosti dítěte a  zákonného zástupce
 • s dokladem  místa pobytu  / nájemní smlouva, smlouva o ubytování…./

              Žádost o odklad školní docházky UK (CZ) – bližší informace zde

V současné době kapacita školy neumožňuje pro školní rok 2022/2023 zřídit přípravnou třídu.

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis do 1. ročníku - ke stažení zde

 

V Praze 2. 5. 2022                                                                             Mgr. Vysloužil Daniel – ředitel školy

 

ЗАПИС до 1. класу для дітей іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України

ЗАПИС  до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік відбудеться у приміщенні школи:

в четвер 02. 06. 2022 року з 13:00 до 18:00,

у разі хвороби - альтернативна дата 07. 06. 2022 року о 13:00 по телефонній домовленості.

Критерії початкової школи для прийому дітей до базової освіти та відвідування школи

Виконання обов'язку щодо відвідування школи передбачено розділами 37 і 38 Закону № 561/2004  «Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту» (Закон про школу), включаючи останні зміни і додатки.

Максимальна кількість учнів, які зараховуються до перших класів початкової школи, визначається директором початкової школи відповідно до статті 165 Закону про освіту.

Діти зараховуються до перших класів початкової школи за такими критеріями:

 1. діти з місцем фактичного проживання, у відповідному шкільному окрузі початкової школи - у муніципальному окрузі Праги 18 - Летняни - райони охоплення - посилання
 2. діти з місцем фактичного проживання в даному районі міста - у міському окрузі Праги 18 - Летняни
 3. діти з місцем фактичного проживання в іншій частині столиці Праги

Порядок зарахування учнів здійснюється відповідно до порядку окремих критеріїв. Якщо кількість дітей, які відповідають даному критерію, перевищує спроможність прийнятих учнів, порядок визначається шляхом жеребкування. Розіграш відбудеться серед усіх дітей, які відповідають заданому критерію. Жеребкування відбудеться у присутності директора початкової школи, заступника директора та заступника педагогів. Будуть вибирати реєстраційні номери, які були присвоєні дітям під час зарахування. Про розіграш буде видано письмовий протокол, який потім буде опубліковано на сайті школи.

 • зарахування є обов’язковим для дітей, які досягли шестирічного віку до 31. 08. 2022 року
 • необхідно прийти особисто з посвідченням особи дитини та законного представника
 • з підтвердженням місця проживання / договору оренди, договору проживання….

    Заява про перенесення відвідування школи - детальніше тут

Наразі місткість школи не дозволяє створити підготовчий клас до 2022/2023 навчального року.

Інформація про обробку персональних даних для реєстрації до 1. класу - завантажити тут

 

 

В Празі 02. 05. 2022                Магістр Вислоужіл Даніел - директор школи

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

17. 5. Aneta

Zítra: Nataša

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

1013888