facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Pravidla uvolňování žáků na druhém stupni

Pravidla uvolňování žáků na druhém stupniod 1. listopadu 2021 zavedeme změnu v pravidlech – Uvolňování žáků během vyučování.

Na toto téma jsem byl již v minulosti několikrát rodiči dotazován. Snažím se o co nejrozumnější formu spolupráce školy s rodiči. Je mi jasné, že doposud platné pravidlo vyzvedávání si dětí ve škole v době vyučování přinášelo vám rodičům komplikace.

Na druhou stranu podle ust. § 29 školského zákona platí, že škola zajišťuje bezpečnost  a ochranu zdraví při vzdělávání a podle ust. 391 odst. 2 zákoníku práce se jedná o velmi přísnou odpovědnost. Tudíž jsem měl vždy na paměti chránit zdraví dětí, ale i potřebu ochránit pedagogy.

Nechal jsem si od našich právníků zpracovat rozbor situace a za daných okolností bychom mohli děti pouštět i během vyučování k lékaři, atd., ..aniž byste si museli vy rodiče vyzvedávat děti ve škole.

Prosím tedy o dodržování následujících pravidel

  1. Rodič informuje třídního učitele o potřebě uvolnění dítěte telefonicky nejpozději ráno v den, kdy má dítě odejít ze školy
  2. Zároveň (nejpozději ráno toho dne) dítě přinese písemnou „propustku“ podepsanou rodičem. Viz vzor na stránkách webových, popřípadě vlastní žádost.

Tato dvojí kontrola tak zamezí možným falzifikátům ze stran dětí a zajistí pedagogům plnou ochranu před možnými  riziky vyplývajícími z odchodu dítěte z budovy školy během doby vyučování.

Tato možnost bude platit od 6. ročníku, pochopitelně pro ty rodiče, kteří tuto změnu budou chtít využít.

Ředitel školy