Základní škola Tupolevova facebook Dobratická 525, Praha 9 - Letňany
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Info o škole > Zápis do 1.tříd > Informace o 1.třídách

Informace o 1. třídách 

ZÁPIS DO 1.TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodl ředitel školy, Mgr. Daniel Vysloužil, ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 je toto rozhodnutí o přijetí oznámeno novým způsobem - zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (Zápis do 1.tříd – Základní informace)

Seznam je zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, která jste obdrželi v den zápisu.

Děti přijaté do 1.ročníku základního vzdělávání mají tato registrační čísla

2

21

42

61

81

3

22

43

62

82

4

23

44

63

83

5

24

45

64

84

7

25

46

65

85

8

26

47

66

86

10

29

48

67

87

11

30

50

68

88

12

31

51

69

89

13

32

52

70

90

14

33

53

71

91

15

36

54

72

93

16

37

55

75

94

17

38

56

76

 

18

39

57

77

 

19

40

59

78

 

20

41

60

79

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem není rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Žádáme rodiče o osobní vyzvednutí rozhodnutí o přijetí od 16.5. do 18.5.2018 (7:30 – 15:30 hodin)

(u zástupkyně ředitele školy nebo v kanceláři školy).

Tím potvrdíte, že Vaše dítě nastoupí do 1.třídy na naší škole.

Po ukončení správního řízení bude rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání zasláno v písemné podobě.

 V Praze dne 3.5.2018                                                 Mgr. Daniel Vysloužil

                                                                                          ředitel školy 

Vyvěšeno dne : 3.5.2018

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD              

pro školní rok 2018 - 2019

1.ročník:

počet vyučovacích hodin:  20 hodin týdně  (4 hodiny denně tj. do 11,45)        

vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Matematika, Prvouka, Tělesná výchovaVýtvarná výchova, Pracovní činnosti, Hudební výchova . Všechny učebnice, pracovní sešity, sešity a čtvrtky zakoupí škola.

Jsme velmi potěšeni, že jste si vybrali naší základní školu „TUPOLEVKU“ pro vzdělávání Vašeho dítěte.

V naší škole vyučujeme čtení genetickou metodou. Děti se seznamují s písmenky, z kterých později skládají celá slova. S touto metodou máme již dlouholetou praxi, kterou prohlubujeme neustálým školením našich učitelů.

Od října probíhají v prostorách školy kroužky (např. výtvarná dílna, keramika, flétna, sportovní hry, dramatický kroužek a anglický jazyk atd.), o kterých budete včas informováni.

Nástup do školy:

3.9.2018 v 8:00 h do třídy dle zařazení

Vyučování pro první týden školy:

3.9.                8:05 – 8:10  do třídy dle zařazení

                       8:10 – 8:30 žáci jsou ve třídách s třídní učitelkou,

                                               rodiče na schůzce s vedoucí ŠD

                       8:30 – 9:40  žáci jsou v družině,

                                               rodiče na první třídní schůzce s třídní paní učitelkou

4.9.               8:00 – 9:40  seznamování s prostředím školy, základní informace

5.9.               8:00 – 9:40  seznamování s prostředím školy, základní informace

6.9.               8:00 – 10:55 seznamování s prostředím školy, základní informace

Od 7.9.        8:00 – 11:45 vyučování dle rozvrhu

Informace:

Družina:         pí.uč. Dana Sovová                tel: 286 001 076

Jídelna:          pí. Rozita Kalfařová                tel: 283 922 533

Ostatní:          tř. učitelky 1. tříd                     tel: 286 920 533 l. 36

 

JIž od 3.9. je družina i jídelna v provozu.

Žádáme rodiče, aby od 7.9.nevstupovali z hygienických a provozních důvodů do tříd a prostor určených pouze pro žáky a učitele. Doprovod je možný pouze do vestibulu školy k šatnám. Děkujeme.

S přáním hezkého nástupu dětí do školy a seznámení s novými kamarády se na vás těší vaše paní učitelky.

Potřeby pro 1. třídu:

  • školní aktovka
  • penál: 2x tužka č.2, pastelky 12 ks, černá fixa, guma, ořezávátko
  • desky na sešity, papírové hodiny
  • přezůvky
  • box na svačinu
  • VV + Pč: hadřík, kelímek (nejlépe uříznutá pet lahev 1,5l), staré triko nebo košile
  • Tv: cvičební úbor, cvičky nebo tenisky se světlou podrážkou (umět zavázat tkaničky) - vše v plátěném sáčku
  • kuchyňské utěrky 2ks, toaletní papír 4ks, krabička papírových kapesníků

Všechny donesené sešity a učebnice obalte.

VŠECHNY POMŮCKY DĚTEM PODEPIŠTE !!!!!!!!!!

Další informace budou průběžně doplňovány.