Pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR

Pověřenec

Rada městské části Praha 18 schválila v usnesení č. 192/09/18 ze dne 16.5.2018 jmenování Bc. Petra Brunclíka do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Bc. Petr Brunclík

Dosažitelnost a kontakty na Pověřence:
 
sídlo pracoviště: Městská část Praha 18 - Úřad městské části, Bechyňská 639
 
tel.: 284 028 111 (ústředna)
 
e-mail: petr.brunclik@letnany.cz
 

Úřad na ochranu osobních údajů

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)fax: +420 234 665 444
www: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n
IČO: 70837627

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667278