Družina

Aktuality

Základní informace

Plán činnosti ŠD 

Fotogalerie ŠD

 

 

Platba za ŠD ve školním roce 2017/2018

ŠKOLNÉ V ŠD

230,- Kč/měsíc

(150,- Kč/měsíc pouze ranní družina nebo družina 2 x týdně)

na školní rok 2017/2018 se hradí BEZHOTOVOSTNĚ, ve třech splátkách

 

za období 09 – 12/2017      920,- Kč do 30. 9. 2017

                                             (600,- Kč pouze ranní družina nebo družina 2 x týdně)

za období 01 – 03/2018      690,- Kč do 28. 2. 2018

                                             (450,- Kč pouze ranní družina nebo družina 2 x týdně)

za období 04 – 06/2018      690,-- Kč do 30. 4. 2018

                                             (450,- Kč pouze ranní družina nebo družina 2 x týdně)

  

na číslo účtu 7631091/0100

pod přiděleným variabilním symbolem

 

Školné je možné uhradit jednorázově ve výši 2.300,- (1.500,- Kč pouze ranní družina nebo družina 2 x týdně)

 

 

                                                                                                        Mgr. Daniel Vysloužil

           V Praze dne 27. června 2017                                             ředitel školy

 

 

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667279