listopad 2017

1.11  Divadlo AJ  4.roč.
2.11

 Planetárium

První pomoc

 7. a 8.roč.

5.A, 5.C

3.11

 Divadlo

Knihovna

 5.B, 4.A

3.B

4.11    
5.11    
6.11    
7.11

 Černé divadlo

Přednáška - Právní důsledky patnáctiletých

 Mediální výchova

Divadlo

Florbal - finále Prahy 9

4. a 5. roč.

9.A

8.A

1.A,B,C

vybraní žáci z 8. a 9.roč.

8.11  Mediální výchova 8.B
9.11    
10.11    
11.11    
12.11    
13.11  Florbal. turnaj  4. a 5. roč.
14.11

 Knihovna

Přednáška - Rodinné a trestní právo

Přednáška - Právní důsledky patnáctiletých

 3.A

5. ročníky

9.B

15.11

 Divadlo

Dílnička

 8. a 9.roč.

1.A

16.11

 První pomoc

Divadlo

 5.B, 4.C

2. ročníky

17.11  státní svátek  
18.11    
19.11    
20.11

 Divadlo

Dílnička

Přednáška - Finanční gramotnost

 5.A,5.C

1.B

6.A, 6.B

21.11    
22.11

 Dílnička

Festival kultur

 1.C

6.A, 6.B, 7.B

23.11

 Planetárium

Schola Pragensis 2017

První pomoc

Výtvarná dílna

 5.A,5.B, 5.C

9.roč.

4.A,B

2. roč.

24.11

 Výtvarná dílna

Olympiáda z dějepisu

Florbal - obvodní kolo

 1. roč.

 

vybraní žáci z 6. a 7.roč.

25.11    
26.11    
27.11  Výstava  3.C
28.11  Planetárium  9.roč.
29.11    
30.11    

 

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667828