M8.jpgKlikni na příklady na procvičování k určení hodnoty algebraického výrazu.

Příklady 1

Klikni na příklady na procvičování operací a aplikace vzorců s mnohočleny.

Příklady 1

Příklady 2

Příklady 3

Příklady 4

Příklady 5

Příklady 6

 

Klikni na příklady na procvičování řešení lineárních rovnic o jedné neznámé.

Lineární rovnice 1

Lineární rovnice 2

Lineární rovnice 3

Neznámá ve vzorci

Slovní úlohy 1

Slovní úlohy 2

 

Klikni na příklady na další procvičování.

Pythagorova věta

Procenta 1

Procenta 2

Procenta 3

Procenta 4

Procenta 5

Mocniny a odmocniny

Mocniny, mnohočleny, Pythagorova věta, Tětiva

 

Vyjádření neznámé ze vzorce

Příklady 1

                                                                                                                                                              Mgr. Z. Lukáš

 

 

 

 

 

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667826