Informace pro nový školní rok 2017-2018 najdete zde.

 

ŠKOLNÉ V MŠ ve školním roce 2017/2018

je 490,- Kč/měsíc 

 

PLATBA SE PROVÁDÍ BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET ŠKOLY 7631091/0100

  

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je dle novely vyhlášky o předškolním vzdělávání splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

 

VARIABILNÍ SYMBOL = číslo přidělené hospodářkou školy

Výše školného za letní prázdninový provoz v roce 2018 je 245,- Kč.

 

(Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců – viz § 123 zákona č. 472/2011)

  

 V Praze dne 27. června 2017                                                Mgr. Daniel Vysloužil

 

 

 

MŠ TUPOLEVOVA     tel.      286 001 079

 

Opičky                                                         Krotilová Zdeňka, Kulich Martin

Slůňata                                                        Hermannová Marta, Tomasová Pavla             

Motýlci                                                         Davitkovská Květoslava, Kupsová Denisa

 

 

PROVOZ ŠKOLKY: 6:30 - 16:30

 • Vyzvedávání po obědě: Kdykoliv od 12:15 
 • Seznam věcí do školky: Ručník, náhradní oblečení, bačkůrky
 • Omluvenky: Omlouvat děti je možné do 8:00
 • Stravování : Platby na účet 060011-2093964309/0800 v.s. byl přidělen. Aktuální cena za oběd (2015 - 2016) je 38,- Kč (3-6 let) (svačina,oběd,svačina). Cena za měsíc je 798,- Kč. 

O hlavních prázdninách proběhne vyúčtování, přeplatky budou vráceny na účet rodičů. Vedoucí školní jídelny  tel. 283 922 53. Pondělí a čtvrtek.- 11:30 - 13:30

www.jidelny-letnany.cz. 

 

               Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

U Nové školy 871

190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 266 312 530, 266 310 939, e-mail poradna9@seznam.cz

www. ppp3a9.cz

 

Akce:

 • Drakiáda s rodiči 
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Velikonoční dílna s rodiči
 • Besídka ke dni matek
 • Rozloučení se školním rokem
 • Plavání 
 • Výtvarné dílny pro maminky (listopad, únor, květen) 

 

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667828