Řád MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MATEŘSKOU ŠKOLU TUPOLEVOVA

Školní řád pro MŠ je možné stáhnou zde - Školní řád MŠ

 

PROVOZNÍ ŘÁD

 

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Tupolevova,

                Dobratická 525, 199 00 Praha 9 - Letňany,

TELEFON: MŠ Tupolevova   286 001 079

IČ: 60445939

Odpovědná osoba: Mgr. Daniel Vysloužil

typ MŠ: s celodenním provozem

ZAMĚŘENÍ: RVP-PV

ve čtyřech ročních tématech, logopedická prevence, integrace, zdravá školka, ekologie, ochrana životního prostředí

Výchovné a vzdělávací činnosti v naší MŠ jsou založeny na metodě přímých zážitků dětí, využívají dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Umožňují hledat cesty tvořivým myšlením, vlastním nápadem a aktivní účastí. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Výchova a vzdělávání je uskutečněno ve všech situacích a činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou.

 

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

Ø      spontánní a řízené aktivity

Ø      individuální činnosti

Ø      skupinové činnosti

Ø      didakticky cílené činnosti

Ø      grafomotorická cvičení

Ø      jazykové chvilky

Ø      pohybové hry

Ø      smyslové, konstruktivní, didaktické a jiné hry

Ø     estetické činnosti- hudební, výtvarné, pracovní

STANOVENÁ KAPACITA: 3 třídy – 65 dětí 

PROVOZNÍ DOBA: 6:30 – 16:30 h                                

VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: kroužky pro děti 

AKTIVITY MŠ:

slavnostní odemykání školky po prázdninách, přivítání nového školního roku

plavání

škola v přírodě - poznávací a relaxační výlety do přírody i za poznáním

kulturní akce a představení - divadla, karneval, společné akce s rodiči

akce a činnosti ve spolupráci se ZŠ Tupolevova, společné projekty

besídky vánoční a ke Dni matek a otců

oslavy příchodu jara – jarní svátky – Velikonoce, velikonoční dílna

oslavy MDD v prostorách školy a na zahradě

letní olympiáda – sportovní disciplíny, soutěže a hry

slavnostní ukončení školního roku - zahradní slavnosti

přespání ve školce - rozloučení se se školkou a budoucími školáky

výtvarné dílny pro maminky

vystoupení dětí na soutěži ,,Předškoláček,,

REŽIMOVÉ POŽADAVKY 

nástup dětí: MŠ Tupolevova 6:30 – 8:00 h

                   po dohodě možno během celého dne

spontánní hra: 6:30 – 8:30 h a 15:00 – 16:00 h

činnosti dětí řízené pedagogem: cílené zaměstnání, spontánní učení  

                                                   v dopoledních i   odpoledních hodinách

pohybové aktivity: pobyt na školní zahradě, na dětském hřišti v dopoledních i

                   odpoledních hodinách (délka pobytu dle ročního období a počasí)

                   Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány do činností dětí v průběhu

                   celého dne v součinnosti s básničkou, písničkou a pohybem.

pobyt venku – zahrada je využívána k pohybové aktivitě dětí, každá třída má své pískoviště, děti využívají herní prvky odpovídající předpisům EU

pitný režim: je zajišťován po celou dobu pobytu dětí v MŠ.

způsob obsluhy: konvice s nápoji na každé třídě, obsluhu provádí učitelka,

                         dětem nalévá dle jejich potřeby. Nádobí je myto v myčce.

otužování: větrání, sledování teploty v místnosti,

         pohybové činnosti, pobyt venku, nadstandard: plavecký výcvik

způsob otužování: vhodným oblékáním pro pobyt v místnosti i venku,

       přiměřenou teplotou ve třídách a v době spánku (18°-22°C)

Podávání svačin a obědů: 

podávání dopoledních svačin: v 9 hodin       

obědy: 11:30 – 12:10 hodin

odpolední odpočinek na lehátku: 12:30 – 13:30 hodin

odpolední svačiny: 14:30 - 14:45 hodin

Systém podávání svačin a obědů je z části samoobslužní.

Nápomocný je pedagog a pracovnice kuchyně.

Vyzvedávání dětí ze školky: po obědě od 12:15 hodin kdykoliv   

 

 V Praze dne 1.9.2016                                                           Mgr. Daniel Vysloužil

                                                                                                          ředitel školy

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667826