Mateřská škola

MŠ Tupolevova

Řád MŠ

Zápis do MŠ

 

 

ŠKOLNÉ V MŠ ve školním roce 2017/2018

je 490,- Kč/měsíc 

 

PLATBA SE PROVÁDÍ BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET ŠKOLY 7631091/0100

  

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je dle novely vyhlášky o předškolním vzdělávání splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

 

VARIABILNÍ SYMBOL = číslo přidělené hospodářkou školy

Výše školného za letní prázdninový provoz v roce 2018 je 245,- Kč.

 

(Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců – viz § 123 zákona č. 472/2011)

  

 V Praze dne 27. června 2017                                                Mgr. Daniel Vysloužil

 

 

 

Informace ředitele školy

V době letních prázdnin, tj. od 9.července do 12. srpna 2018 je přerušena činnost mateřské školy Tupolevova.

Prázdninový provoz mateřské školy Tupolevova: 13.srpna až 24.srpna 2018

je pouze pro děti z MŠ Tupolevova.

V termínu 2.července až 6.července 2018 a 27.srpna až 31.srpna 2018 je přerušena činnost všech mateřských škol na území Praha 9 - Letňany.

V Praze dne 26.2.2018                                                                         Mgr. Daniel Vysloužil

                                                                                                                       ředitel školy

 Termíny provozu školek v době letních prázdnin

  Provoz = od - do

 

          Mateřská školka           
 2.7.2018 - 6.7.2018

Zavřeno

 9.7.2018 - 20.7.2018

 

Příborská + Fajtla 
 23.7.2018 - 3.8.2018

Havířovská

 

 6.8.2018 - 17.8.2018

 Malkovského

 

 13.8.2018 - 24.8.2018

 Pavla Beneše + Tupolevova

 

27.8.2018 - 31.8.2018

 

Zavřeno

 3.9.2018

 

 začátek školního roku 2018 - 2019

 

    

 

 

 

 

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667279