Provozní řád školního areálu

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AREÁLU

 

ŽÁDÁME NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU, ABY DODRŽOVALI TYTO POKYNY!

 

 1. ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ A JINÝCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
 2. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK
 3. ZÁKAZ VSTUPU PODNAPILÝM OSOBÁM
 4. ZÁKAZ VNÁŠENÍ SKLA NA HŘIŠTĚ
 5. ZÁKAZ JÍZDY NA KOLE A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH NA UMĚLÝCH PLOCHÁCH
 6. ZÁKAZ KOUŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ
 7. ZÁKAZ VSTUPU NA HRACÍ PLOCHU V KOPAČKÁCH S KOVOVÝMI  ŠPUNTY
 8. ZA ŠKODY NA OSOBNÍM MAJETKU, PORANĚNÍ NEBO ÚRAZY ZPŮSOBENÉ NEOPATRNOSTÍ NEBO NEDODRŽENÍM PROVOZNÍHO ŘÁDU, NENESE PROVOZOVATEL ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.
 9. PŘI UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ JE KAŽDÝ POVINEN DODRŽOVAT ČISTOTU A POŘÁDEK, NENIČIT ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ, DBÁT NA BEZPEČNOST SVOU I DALŠÍCH UŽIVATELŮ HŘIŠTĚ
 10. PŘÍSTUP NA HŘIŠTĚ JE MOŽNÝ POUZE URČENÝMI VCHODY PŘELÉZÁNÍ PLOTU A ZAMČENÝCH BRAN JE ZAKÁZÁNO.
 11. ZÁKAZ MANIPULACE S BRANKAMI A VNÁŠENÍ DALŠÍCH BRANEK NA HŘIŠTĚ

VŠICHNI, KTEŘÍ POUŽÍVAJÍ AREÁL HŘIŠTĚ MIMO VYUČOVÁNÍ, JSOU POVINNI RESPEKTOVAT TENTO PROVOZNÍ ŘÁD. PORUŠENÍ  MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYKÁZÁNÍ Z AREÁLU HŘIŠTĚ. PŘI ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI ZŠ A MŠ TUPOLEVOVA  SPOLUPRACUJE S MĚSTSKOU POLICIÍ A POLICIÍ ČR.

 

 V Praze dne 1.9.2013                                                          Mgr. Daniel Vysloužil                                                                                                 ředitel školy

Provozní řád školního areálu je ke stažení zde.

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667828