TREFA - třetí číslo

 

TREFA - třetí číslo (pro zobrazení klikněte)

Zdravím všechny!

Tak tohle je fakt poslední číslo našeho časopisu ve školním roce 2010/2011. Další číslo už budeme číst na podzim, což je ještě daleko.

Teď nás čekají zasloužené prázdniny, na které se jistě všichni těšíte. I já se už nemůžu dočkat. To mi věřte.

Ale ještě než opustíme školu, rád bych lehce zhodnotil uplynuvší školní rok.

I letos jsme byli činní a celý rok jsme si bezvadně užili – svědčí o tom i všechna čísla naší Trefy.

V září jsme otevřeli  další dvě oddělení ve školce v Malkovského ulici (někteří možná ani nevíte, že máme ještě jednu školku), po dobře zvládnuté listopadové inspekci jsme si užili všechny výjezdy na hory, projekty na Tupolevce se rozjely v plném proudu, zkusili jsme si adrenalinové školy v přírodě, někteří strávili noc ve škole… a teď už nás čeká jen rozloučení našich „deváťáků“, na což jsem velmi zvědavej .

Příští rok nám přinese zase plno práce a povinností, a taky zábavy. Bude taky ale  plný změn. Od příštího školního roku přivítáme plno nových pedagogů, a to jak na prvním  stupni, tak především na stupni druhém. Je tím pádem jasné, že někteří učitelé letos v červnu školu opustí.

Především odchází do zaslouženého důchodu  paní učitelka Komedová, Dvořáková a

Kaldová, které u nás učily léta jazyky a to jak mateřský tak anglický. Když dnes dorazí k nám do školy bývalí žáci, nemohou si vynachválit jak kvalitní přípravu odvedly paní učitelky při přípravě na střední školy. Doufám, že i noví učitelé, kteří vystřídají paní učitelky budou jednou sklízet podobná slova chvály a uznání.

Na prvním stupni odchází paní učitelka Nováková, která nám nejednou pomohla při doplňování pedagogického sboru v nouzi nejvyšší.

A poslední kdo opustí naši školu je pan učitel Klinecký, který odchází na vlastní žádost.

Všem těmto pedagogům děkuji za práci u nás ve škole a přeji jim hodně zdaru.

Zároveň přeji našim vycházejícím „deváťákům“ hodně úspěchů v nových pedagogických ústavech.

A vám- nám ostatním co zůstáváme, přeji bezvadný prázdniny.

Odpočiňte si od školy. Pro jistotu se začněte  připravovat až v posledních dnech prázdnin (kromě těch co dělají reparát!!).

Dávejte na sebe pozor. Neskákejte do vody, když nevíte jak je hluboká a co je na dně, nejezděte na silnicích bez helmy, nekuřte… ve stohu ani nikde jinde, nepijte vodu na ovoce, a tak dále,….prostě se chovejte slušně.

Pozdravujte své rodiče a v září nashle.

Ředitel

Dopis od bývalého žáka

DĚKUJI

Škola je prý základ života. O škole základní by to mělo platit dvojnásob. A pokud chceme dobrý život, musí stát na kvalitních základech. Já věřím, že základy toho mého života kvalitní jsou, protože s jejich budováním mi pomáhalo spoustu skvělých učitelů.

Často to pro mě ani pro učitele nebylo snadné. Často jejich snaha naučit mě něčemu novému narážela na moji lenost. Bohužel až k závěru základní školy jsem pochopil, že člověk musí mít nějaký zájem, nějaký cíl. Protože kdo nezná svůj cíl, nezná cestu. Kdo nezná cestu, je ztracen.

A tak jsem si  na začátku 9. třídy vytyčil svůj cíl. Chtěl jsem mít v životě vzdělání, které za něco stojí. Nevydal jsem se směrem podle rčení, že lidé, kteří byli ve škole podprůměrní, jsou v životě nejvíce úspěšní. Ano, i takové případy jsou, ale bývá to tak, že komu se nechce vkládat energii do učení, tomu se nechce „máknout“ ani v životě.

Začal jsem se tedy snažit a (s podporou kantorů) vylepšil svůj průměr známek na vysvědčení o téměř 6 desetin stupně, díky čemuž jsem se dostal na mou vysněnou střední školu.

Tak to zní celkem snadně, ale ve skutečnosti k tomu vedla dlouhá cesta lemovaná některými mými činy, na které opravdu nejsem hrdý a  vůbec se něměly stát.

Nelituji těch stovek a tísíců vyučovacích hodin strávených ve škole, poněvadž jsem přesvědčený, že žádná jiná základní škola by mě do života nepřipravila lépe než ZŠ Tupolevova.

Doufám, že na mě učitelé nevzpomínají jen v tom zlém a rád bych jim poděkoval za veškerou energii, kterou mi věnovali. Největší díky patří paní učitelce Komedové, která mi dala ten nejlepší základ angličtiny, a paní učitelce Kaldové, která mě toho nejen mnoho naučila, ale také si toho se mnou mnoho vytrpěla při řešení kázeňských záležitostí.

Děkuji!

Vítek Umlauf

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667277