Výchovný poradce školy

Mgr. Zuzana Zýmová

Tel.: 286 001 074

e-mail: zymova@tupolevka.cz

 

 

 

 

Výchovný poradce zajišťuje

 

·        Koordinaci mezi školou a poradenským zařízením zaměřenou k volbě vzdělávací cesty žáka

·        Základní skupinová šetření k volbě povolání

·        Individuální šetření k volbě povolání ve spolupráci s TU

·        Poradenství zákonným zástupcům žáka v kariérovém poradenství žáků

·        Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními přesahujícími kompetence školy

·        Poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití služeb poradenských středisek

·        Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost

·        Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky s těmito potřebami

·        Přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením

·        Metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

·        Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

·        Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667826