Prevence

METODIK PREVENCE

rizikového chování dětí a žáků

 

Mgr. Aneta Nováková

                                       

tel.: 286920533 linka 36          

e-mail: novakova@tupolevka.cz

 

 

Metodik prevence zajišťuje :

  •  Koordinaci tvorby a kontrolu realizace preventivního programu školy
  •  Koordinaci a realizaci aktivit školy, zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, zneužívání a dalších rizikových projevů
  • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování žáků
  • Koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, koordinaci spolupráce školy s metodikem preventivních aktivit v poradně
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči v rámci prevence rizikového chování
  • Spolupráci s PÚ při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
  • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření 
  • Předávání odborných informací o problematice rizikového chování žáků, o nabídkách programů a projektů pedagogickým pracovníkům školy
  • Prezentaci výsledků preventivní práce školy

 

 

 

 

 

 

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667829