Základní informace

 

Vedoucí školní družiny: Dana Sovová

Telefonní spojení: 286 001 076

Vychovatelé: Kateřina Beránková, Romana Bursová, Hana Hladká, Lenka Michnová, Marie Novotná, Eva Vítková

Telefonní spojení: 286 920 533, linky 29, 34, 37, 39

Emailová adresa: druzina@tupolevka.cz 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2017 - 2018

       

 

JMÉNO VYCHOVATELKY

TŘÍDA

POČET  žáků

1. ODDĚLENÍ

VÍTKOVÁ EVA

1. A + 2. C  

22 + 5      

 

/27

2. ODDĚLENÍ

BURSOVÁ ROMANA

1. B + 2. C

19 + 8      

 

/27

3. ODDĚLENÍ

HLADKÁ HANA

1. C + 2. B

20 + 8      

 

/28

4. ODDĚLENÍ

KŘÍŽOVÁ RENATA

2. A + 2. B

23 + 4      

 

/27

5. ODDĚLENÍ

BERÁNKOVÁ KATEŘINA

2. D + 2. B

22 + 5      

 

/27

6. ODDĚLENÍ

NOVOTNÁ MARIE

3. B + 3. A + 2. C

12 + 12 +3              

 

/27

7. ODDĚLENÍ

MICHNOVÁ LENKA

3. C + 3. A + 2. C

15 + 6 + 6                

 

/27

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Režim ŠD

 

6.30-7.30

příchody dětí, docházka, volné zaměstnání

7.40

odchod dětí do tříd

11.45  - 12.35

příchod dětí do školní družiny /podle ukončení vyučování/

11.45 – 12.35
12.40 – 13.15

hygiena, oběd

12.35 – 13.00
13.15 – 13.30

polední klid, odpočinková činnost

13.00 – 14.00
13.30 – 14.00

zájmové činnosti

14.00 – 15.00

rekreační a sportovní činnost, vycházky

15.00

odchody dětí

15.00 – 15.15

hygiena, svačina

15.15 – 15.40

příprava na vyučování

15.40 – 16.00

individuální činnost, úklid oddělení

16.00 – 17.00

volné zaměstnání dle výběru dětí

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba za ŠD ve školním roce 2017/2018

ŠKOLNÉ V ŠD

230,- Kč/měsíc

(150,- Kč/měsíc pouze ranní družina nebo družina 2 x týdně)

na školní rok 2017/2018 se hradí BEZHOTOVOSTNĚ, ve třech splátkách

 

za období 09 – 12/2017      920,- Kč do 30. 9. 2017

                                             (600,- Kč pouze ranní družina nebo družina 2 x týdně)

za období 01 – 03/2018      690,- Kč do 28. 2. 2018

                                             (450,- Kč pouze ranní družina nebo družina 2 x týdně)

za období 04 – 06/2018      690,-- Kč do 30. 4. 2018

                                             (450,- Kč pouze ranní družina nebo družina 2 x týdně)

  

na číslo účtu 7631091/0100

pod přiděleným variabilním symbolem

 

Školné je možné uhradit jednorázově ve výši 2.300,- (1.500,- Kč pouze ranní družina nebo družina 2 x týdně)

 

 

                                                                                                        Mgr. Daniel Vysloužil

           V Praze dne 27. června 2017                                             ředitel školy

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Provoz školní družiny                

Ráno od 6.30 do 8.00 hod. Příchod do ranní družiny do 7:30. 

Odpoledne  od 11.30 do 17.00 hod.

Děti je možné vyzvedávat nejdříve ve 12:45 z důvodu obědvání žáků a vyučování žáků druhých tříd. 

Podmínky pro přijetí žáků 

  •  Žáci 1. a 2. tříd bez omezení.                                                                                                                         
  •  Žáci 3. tříd po naplnění kapacity školní družiny s podanou žádostí a podle kritéria sociální potřebnosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Vnitřní řád školní družiny               

 

Vniřní řád ŠD je možné stáhnou zde - Vnitřní řád ŠD

 

 

 

                                       

 

 

 

 

Menu

ŠVP Šumava

hotel Kodrea

2. stupeň

Všichni v pořádku dorazili na školu v přírodě a těší se na týden, který mají před sebou.

(pátek 15.6.2018 12:45)

 

     Žáci byli poučeni o přísném zákazu vstupu na staveniště v areálu školy z důvodu přístavby pavilonu u ZŠ Tupolevova. 23.1.2018 

 

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

OD ROKU 2016 JE ZŘÍZEN HUMANITÁRNÍ FOND MČ PRAHA 18. PRAVIDLA  - ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ POMOCI Z TOHOTO FONDU NALEZNETE NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ PRAHA 18

 

Návštěvnost stránek

667280